Rankingi i perspektywy uczelni

- Zastosowane wskaźniki mają odzwierciedlać wymiary idealnej uczelni – powiedział Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,  podczas spotkania z dziekanami i przedstawicielami wydziałów UG. - W tegorocznej edycji Rankingu Perspektyw UG odnotował wzrost pozycji aż o pięć miejsc, co jest powodem do satysfakcji i zachętą do dalszego budowania naszej silnej pozycji wśród najlepszych polskich uczelni  – powiedziała Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, koordynator projektu IntVP na UG oraz pełnomocnik Rektora ds. rankingów.

Spotkanie z Waldemarem Siwińskim, Prezesem Fundacji Perspektywy, a także kierownikiem projektu International Visibility Project, wspierającego uczelnie w budowaniu swej postrzegalności na arenie międzynarodowej oraz w poprawie pozycji rankingowych w światowych zestawieniach, przybliżyło zagadnienia związane z metodologią Rankingu Perspektyw. Szczególnie uwzględniono sposób oceny kierunków studiów w cieszącym się ogromną popularnością wśród maturzystów corocznym zestawieniu rankingowym.

Spotkanie było okazją do dokładnego poznania sposobu oceny przez Fundację Perspektywy kierunków studiów prowadzonych przez Wydziały UG oraz działań nacelowanych na  osiągnięcie wyższych notowań. - Rankingi pomagają, porządkują obraz. To sposób opisu zjawiska, a naszą misją jest wspieranie szkolnictwa wyższego – powiedział Waldemar Siwiński.  Zaznaczył, że w zakresie jednej wspólnej klasyfikacji uczelni wyższych, nie ma na świecie żadnej bazy porównawczej. - W Unii Europejskiej każdy kraj posiada w tym zakresie własne kompetencje – dodał.

Jak podkreśla Waldemar Siwiński, rankingi analizują uczelnie z różnych perspektyw – za pomocą kilku kryteriów i nawet kilkunastu wchodzących w ich skład wskaźników. Odzwierciedlają one główne wymiary funkcjonowania uniwersytetów - badania, dydaktykę, umiędzynarodowienie, innowacyjność, tzw. trzecią misję czyli wpływ uczelni na społeczeństwo, a także inne, ważne zdaniem autorów rankingu obszary.  Podczas spotkania mówiono o tym, że aby uczelnia awansowała w rankingach, musi wykonać solidną pracę u podstaw. Kluczowy jest zawsze jej poziom naukowy, ale istotne jest też podjęcie innych dostępnych działań dla budowania swojej marki, reputacji na arenie krajowej i światowej.

Prezes Waldemar Siwiński zaznaczył także, że pojawiają się  pewne trudności metodologiczne przy opracowywaniu tak dużego i kompleksowego zestawienia, a ścisła współpraca Perspektyw z uczelniami pozwala je definiować i korygować, stąd istotne jest, by ta płaszczyzna współpracy była ugruntowana.

- Jako uczelnia w tegorocznej edycji Rankingu Perspektyw odnotowaliśmy poprawę naszej pozycji o 5 miejsc – podkreśliła Katarzyna Gregorowicz-Bielawska.  Jak informuje, na UG w tegorocznym rankingu Perspektyw dwa kierunki mają IV miejsce w Polsce (gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska), pięć kierunków ma pozycję V w Polsce - archeologia, kulturoznawstwo, pedagogika specjalna, biologia i biotechnologia. Cztery kierunki zaś znalazły się na pozycji VI i są to: geografia, prawo, socjologia i administracja. - Jako uczelnia zrobiliśmy postęp, w większości  kryteriów uzyskaliśmy lepsze notowania niż  w minionych latach. Celem jest teraz poprawa notowań dla poszczególnych kierunków bo ocena, jaką otrzyma dany kierunek studiów, jest tą informacją, która najbardziej potencjalnego studenta analizującego wyniki rankingu interesuje. Naszym celem, który z Panem Prezesem Siwińskim sformułowaliśmy jako realny dla uczelni,  jest krajowe podium, a patrząc śmielej – najwyższy jego stopień dla naszych najlepiej ocenianych kierunków kształcenia - podsumowała Katarzyna  Gregorowicz-Bielawska.

Spotkanie z Waldemarem Siwińskim, prezesem Fundacji Perspektywy
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy