Prawo i medycyna. Konferencja naukowa na UG

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, poświęcona aktualnym problemom prawnym dotyczącym wykonywania zawodów medycznych, odbędzie się po raz pierwszy na Uniwersytecie Gdańskim. - Potrzeba zorganizowania tego wydarzenia wynika z identyfikacji problemów prawnych i organizacyjnych, które pojawiły się w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – powiedział Piotr Zieliński, przedstawiciel organizatorów.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG oraz  Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. Wystąpienia prelegentów zostaną poświęcone m. in odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej przedstawicieli zawodów medycznych, działalności podmiotów leczniczych, ale również etycznym i prawnym implikacjom rozwoju nauk biomedycznych, funkcjonowaniu aptek, dostępowi do leków, prawom pacjenta, a nawet wyborom w izbach lekarskich. Wśród znamienitych zaproszonych gości, oprócz teoretyków i praktyków prawa, znajdą się również bioetycy.

Wśród prelegentów znajdą się sędziowie wybitni prawnicy, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, profesorowie, adwokaci, czy radcowie prawni. Wydarzenie będzie konferencją naukową, lecz udział w niej wezmą nie tylko naukowcy, ale także praktycy m.in. menadżerowie ochrony zdrowia z wielu ośrodków naukowych z całej Polski.

Problematyka wystąpień będzie obejmowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce w czasach pandemii COVID-19. Według organizatorów, rzeczywistość, w której konieczne stało się przestrzeganie wyjątkowego reżimu sanitarno-epidemiologicznego, udzielanie zdecydowanie liczniejszych teleporad, egzekwowanie noszenia maseczek oraz zachowywania odstępów między ludźmi stały się dużym wyzwaniem.

- Lekarze oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych wykonując swoją pracę muszą nie tylko pomagać pacjentom, lecz pamiętać również o procedurach, oraz o wielu innych aspektach, w tym grożącej im odpowiedzialności karnej, cywilnej, zawodowej, która w dobie pandemii wydaje się być szczególnie niebezpieczna -wyjaśnia Piotr Zieliński.

Z tego względu w polskim prawie uregulowano tzw. klauzulę dobrego samarytanina, która polega na wyłączeniu odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci, nieumyślne spowodowanie lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nieumyślnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. Powyższe może mieć zastosowanie wtedy, gdy czyn nastąpił podczas rozpoznawania lub leczenia COVID-19 w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i miało to miejsce w szczególnych okolicznościach. - To jednak regulacja bardzo kontrowersyjna. Tym bardziej debata akademicka - która nastąpi w ramach naszej konferencji - wydaje się być niezwykle potrzebna – dodaje Piotr Zieliński.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia została objęta honorowym patronatem  prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Odbędzie się  w dniach 28-29 października 2021 (czwartek-piątek) w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii UG.

Program: https://prawomedyczne.ug.edu.pl/2021/10/05/26312/

plakat
Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy