Pomyślne wiatry. Umowa o współpracy UG z RWE Renewables

Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o współpracy z Baltic Trade & Invest Sp. z o.o., spółką zależną od RWE Renewablesbędącym drugim co do wielkości deweloperem i operatorem morskich farm wiatrowych na świecie. Przewiduje ono współpracę badawczo-rozwojową w zakresie optymalnego wykorzystania obszarów morskich, w tym akwakultury oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej. 

Porozumienie o współpracy z RWE Renewables ze strony Uniwersytetu Gdańskiego podpisał prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UG. 

Umowa obejmuje wspólne projekty badawczo-rozwojowe, współpracę przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń.  Dotyczy także inspirowania prowadzenia badań naukowych istotnych dla rozwoju biznesu, w tym transferu technologii i komercjalizacji wyników badań, opracowywania analiz i współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie optymalnego wykorzystania obszarów morskich, w tym akwakultury oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej. 

Polska jest jednym z kluczowych rynków strategicznych RWE w Europie. Firma ma już w kraju ugruntowaną pozycję na rynku energetyki lądowej z łączną mocą zainstalowaną około 370 MW (ujęcie proporcjonalne), a także realizuje i rozwija kolejne projekty lądowe.

Ponadto RWE stale dywersyfikuje swój portfel źródeł odnawialnych w Polsce, inwestując w projekty solarne. Obecnie RWE realizuje projekt morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, która jest zlokalizowana w pobliżu Ustki. Jako jeden z wiodących światowych koncernów energii odnawialnej, RWE zamierza zainwestować w latach 2020-2022 5 miliardów euro netto w energię odnawialną i zwiększyć swój globalny portfel odnawialnych źródeł energii do ponad 13 gigawatów mocy netto.

Fot. Alan Stocki
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG