współpraca
Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o współpracy z Baltic Trade & Invest Sp. z o.o., spółką zależną od RWE Renewables, będącym drugim co do wielkości deweloperem i operatorem morskich farm wiatrowych na świecie. Przewiduje ono współpracę badawczo-rozwojową w zakresie optymalnego wykorzystania obszarów morskich, w tym akwakultury oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej.  Porozumienie o współpracy z RWE…