Dr inż. Paweł Mazierski laureatem nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska

Dr inż. Paweł Mazierski z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za szczególne osiągnięcia badawcze w 2019 roku. Pan doktor został wyróżniony w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych za rozprawę doktorską pt. „Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie”.

Biuro Promocji