Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury dla Tomasza Pupacza z okazji 25-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG Miłość Blondynki

W dniu 27 lutego br roku Pan Tomasz Pupacz, zastępca kierownika Akademickiego Centrum Kultury UG Alternator otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultur z okazji 25-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG Miłość Blondynki. Nagrodę w imieniu Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz wręczyła Pani Ewa Rogaczewska z Referatu ds. Mecenatu Kultury Urzędu Miasta Gdańska.

Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki, działający pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego od 1994 roku przygotowuje szereg atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych na terenie Trójmiasta, realizowanych w ramach Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. W  2009 roku otrzymał nominację do Nagrody Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Dyskusyjny Klub Filmowy.  DKF jest laureatem Nagrody im. prof. Antoniego Bohdziewicza, przyznanej przez Polską Federację DKFów, w 2006 r.

Istotą DKF-u jest edukacja i promocja szeroko pojętej kultury filmowej, prezentowanie ambitnych, ciekawych dokonań światowej i rodzimej kinematografii. W oparciu o autorskie projekty prezentuje cykle oryginalne, nietypowe zyskując przychylność publiczności. Oferta filmowa klubu skierowana jest do wszystkich miłośników dobrego kina. Obok cyklicznych cotygodniowych seansów filmowych sztandarowymi projektami realizowanymi przez klub filmowy są Festiwal Kultury Nordyckiej UG Nordic Focus Festival oraz Festival Kultury Żydowskiej Shalom Polin. DKF ściśle współpracuje ze studentami kierunków Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnych oraz Produkcji Form Audiowizualnych.

 

Fot. Alicja Weydmann

Biuro Promocji