UG twórcą zmian społecznych XXI w. Akredytacja Ashoki dla uczelni

Uniwersytet Gdański, jako pierwsza uczelnia publiczna w Polsce, otrzymał oficjalną akredytację Ashoki - Journey to Changemakers’ Campus. To wyróżnienie przyznane za kierunek pedagogika innowacyjności, który angażuje studentów do wprowadzania konkretnych, potrzebnych społecznie zmian.

Wyróżnienie przyznane Uniwersytetowi Gdańskiemu przez Ashokę (Międzynarodową Organizację Pozarządową Innowatorów Społecznych, która zrzesza ludzi wprowadzających niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych świata) stanowi potwierdzenie, że uczelnia potrafi angażować się w rozwiązywanie takich problemów, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, a także organizować badania odpowiadające na potrzeby społeczeństwa, włączając w to swoich studentów. 

Uroczystość podpisania umowy między przedstawicielami uczelni i Ashoki oraz odsłonięcie pamiątkowych tablic odbyło się 9 listopada w Rektoracie UG.

- Współcześnie uczelnie wyższe muszą zmienić model funkcjonowania i nauczania. Proste metody, polegające na dostarczaniu informacji, przestały działać. Czas stworzyć kulturę zarządzania i współpracy, która będzie rozwijać i pielęgnować w studentach i pracownikach umiejętności niezbędne do budowania lepszego świata w przyszłości – powiedział Misza Czerniak, przedstawiciel Ashioki, Dyrektor programu J2CC.

Jak przekonuje dr Adam Jagiełło-Rusiłowski z Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG, akredytacja Journey to Changemakers’ Campus była podróżą, która zaczęła się na UG ponad dwa lata temu.

- Przez ten czas pracowaliśmy ze specjalistami zagranicznymi, którzy wcześniej przyglądali się innym uczelniom światowym i doskonale znają się na zmianie i innowacji społecznej. Owocem tej pracy był m.in. raport samorozwoju UG, zwracający uwagę na kwestię zaangażowania studentów pedagogiki, ekonomii, zarzadzania czy filologii w sprawy społeczne - mówi dr  Adam Jagiełło-Rusiłowski. - To wyróżnienie jest więc potwierdzeniem, że Uniwersytet Gdański realizuje tzw. trzecią misję, misję społeczną, włączając w to elementy innowacyjności i przedsiębiorczości społecznej.

Uniwersytet Gdański uzyskał akredytację za kierunek Dydaktyka innowacyjna z pedagogiką Montessori, który przez swój program i możliwość uczenia się przedsiębiorczości społecznej angażuje studentów właśnie jako „zmieniaczy”/innowatorów.

- Kierunek akredytowany ma w sobie pedagogikę Montessori. To istotne, bowiem tradycyjna edukacja, oparta na prostym przekazie i gotowej wiedzy, nie spełnia oczekiwań rodziców, nie zapewnia dzieciom rozwoju. Gwarantuje go natomiast brak schematów, podążanie za dzieckiem, nienarzucanie mu niczego i przyzwolenie, by według swojego planu uczyło się w danym momencie tego, na co ma ochotę. Niestety taka edukacja dostępna jest w Polsce głównie w placówkach niepublicznych – mówi dr Adam Jagiełło-Rusiłowski. - I tu otwiera się pole do działania dla UG – wiele bowiem zależy od tego, jak kształcimy naszych studentów, pedagogów, nauczycieli. Chcemy, by nasi absolwenci, wchodząc do szkół, byli gotowi na to, by je zmieniać.

Jak podkreślają badacze z WNS UG, zmiana społeczna musi być interdyscyplinarna.

- Potrzebą zmian jest potrzeba uczenia się inicjatywności, nabywania kompetencji tzw. „zmieniaczy”, czyli osób, które wywołują zmiany, planują strategię rozwiązywania problemów w sposób twórczy, zdobywając potrzebne do tego kompetencje. I w tym kierunku będziemy kontynuować nasze działania, skupiając się na trzech poziomach innowacji społecznych i zmian kompetencyjnych, tj. wiedzy, umiejętności i postawy – przekonuje dr Adam Jagiełło-Rusiłowski.

Dr A. Jagiełło-Rusiłowski zauważa też, że niezwykle ważne jest zaszczepienie w studentach motywacji i wiary w to, że mają oni realny wpływ na zmiany w świecie. W tym celu studenci angażowani są w różne przedsięwzięcia organizacji międzynarodowych, nie w charakterze wolontariuszy, a pełnych zapału i pomysłów „zmieniaczy”. Jednym z nich są trwające właśnie prace nad zorganizowaniem dwuletniej akademii dla nastoletnich dziewczynek z Nikaragui, które mają nauczyć się kodowania, by móc zostać programistkami. Projekt organizowany jest przez International Sustainable Education Foundation.

- Tamtejsza młodzież nie ma żadnej przyszłości, panuje bieda. Potrzebna jest pomoc do zorganizowania nauki zdalnej. Zapewniamy dziewczętom sprzęt, elektryczność, zasięg, bezpieczne miejsce. Trzeba tu jednak armii ludzi, którzy pomogą dziewczynom nauczyć się języka kodowania, nadrobić straty i braki, a potem zorganizują im staże i dopilnują kariery w organizacjach globalnych zatrudniających programistów. Jest możliwość, by nasi studenci to współtworzyli, uczestnicząc w projekcie w ramach konkretnego przedmiotu ze studiów – tłumaczy dr Adam Jagiełło-Rusiłowski.

Ashoka w Polsce istnieje od 1995 roku i do tej pory przyjęła do swojego grona 77 osób, wiodących przedsiębiorców społecznych. W Polsce jej członkowie pracują na rzecz dzieci i dorosłych w kryzysie, ochrony i dbałości o środowisko naturalne, przeciwdziałania i adaptowania do zmian przyrodniczych i klimatycznych, a także na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, edukacji dzieci i młodzieży, grup marginalizowanych, budowania demokratycznego społeczeństwa i wielu innych.

Fot. Alan Stocki
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG