Studenci UG pojadą na Szczyt Cyfrowy

Już za niecały miesiąc Polska będzie gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Parlament Studentów UG pięciu studentom, którzy uzasadnili dlaczego chcieliby wziąć udział w szczycie, jak posłuży to ich rozwojowi, a może przysłuży się Uczelni, ufundował nagrody w postaci zwrotu kosztów przejazdu na Szczyt i kosztów zakwaterowania w Katowicach (maksymalnie 500 zł).

Komisja Konkursowa w której składzie znalazł się Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG (Przewodniczący Komisji), Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG oraz Kierownik Biura Parlamentu Studentów UG mgr Łukasz Bień postanowiła nagrodzić: Stanisława Pawłowskiego, Jakuba Winieckiego, Oresta Lewosiuka, Annę Marks oraz Mikołaja Bondaryka.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i liczymy na godne reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w czasie Szczytu.

Komisja
oprac.MNG/ZP