Polsko-chińskie projekty badawcze SHENG 2. Środki z NCN dla UG

Dwa projekty badaczy z UG uzyskały wsparcie w wysokości ponad 2,5 mln zł w drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze SHENG 2. Oba projekty realizowane będą na Wydziale Chemii UG.

Konkurs SHENG organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadziły równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymały tylko te projekty, które uzyskały rekomendację NCN i NSFC. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

Wsparcie finansowe otrzymało łącznie 18 projektów. Wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na badania w obszarze nauk o życiu i w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych. Łączny budżet przyznanych grantów na polską część badań wynosi prawie 28 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursu SHENG 2. Wsparcie finansowe otrzymały dwa projekty złożone przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego:

prof. dr hab. Józef Liwo otrzymał finansowanie projektu pt. Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji w wysokości ponad 1,6 mln zł. Badania będą realizowane we współpracy z Peking University.

prof. dr hab. Tomasz Puzyn otrzymał finasowanie projektu pt. W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu w wysokości ponad 900 tys. zł. Badania będą realizowane we współpracy z zespołem z National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) w Chinach.

Sfinansowane projekty będą realizowane w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników – ze strony chińskiej i polskiej. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów czy zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.

Więcej informacji odnaleźć można na stronie Narodowego Centrum Nauki

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG