UG sygnatariuszem deklaracji na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Wykorzystanie potencjału morskiego dzięki kompetencjom badawczym i infrastrukturalnym ośmiu pomorskich uczelni było tematem XII posiedzenia Konwentu Morskiego. Uniwersytet Gdański został jednym z sygnatariuszy deklaracji w sprawie podjęcia współpracy naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

 

Posiedzenie Konwentu Morskiego, organu doradczego powołanego w 2016 r przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się w Politechnice Gdańskiej. Z premierem Mateuszem Morawieckim, sekretarzem stanu i pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Markiem Gróbarczykiem, wiceministrem infrastruktury Grzegorzem Witkowskim, doradcą Prezydenta RP Pawłem Sałkiem oraz wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem spotkali się rektorzy uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – w formule konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”Są to: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.   

Podczas Konwentu podpisano deklarację w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Współpraca ta będzie odbywać się w następujących obszarach:

  • doradztwo na etapie przygotowania inwestycji,
  • aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji,
  • założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.,
  • nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych  ofert oraz w fazie budowy,
  • eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji,
  • zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia.

Gospodarz spotkania rektor PG prof. Krzysztof Wilde, występując w imieniu wszystkich ośmiu uczelni przystępujących do konsorcjum, przedstawił jak wygląda w praktyce budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej oraz w których obszarach wykonawstwa i eksploatacji takiej farmy możliwe jest zaangażowanie, lub budowanie polskich kompetencji rozwijających polską gospodarkę.

- Uniwersytet Gdański prowadzący istotne, złożone i wielokierunkowe badania związane z gospodarką morską stanowi znakomite zaplecze naukowe dla tego typu działań – podkreślił rektor UG prof. Piotr Stepnowski, który podpisał deklarację w imieniu Uczelni. – Wierzę, że realizacja przedstawionych w podpisanym dokumencie założeń przyniesie realne korzyści nam wszystkim.

 

Fot. Krzysztof Krzempek/PG   

konwent
oprac. MNG/ZP