„Cegiełka do zielonej zmiany” – zwycięski Projekt Naukowego Koła Chemików

Zdjęcie grupowe z nagrodą

Produkcję fotokatalizatorów zgodnie z zasadami Zielonej Chemii, przy wykorzystaniu ekstraktów i materiałów roślinnych, zakłada projekt Klimatyczni, realizowany przez Naukowe Koło Chemików UG, który zwyciężył w kategorii "Studencki Projekt Roku" podczas Gali Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021.

Podczas IX Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”, organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od 2013 roku, wyłoniono najlepsze studenckie inicjatywy oraz najbardziej aktywnych i zaangażowanych studentów.

Zwycięzcą w kategorii „Studencki Projekt Roku” został projekt Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego: Klimatyczni - Powierzchnie samoczyszczące, realizowany przez Agnieszkę Manikowską, Emilię Mykowską, Damiana Makowskiego, Oliwię Rulkę, mgra Mateusza Adama Baluka, mgr Elżbietę Szczepańską oraz mgr Patrycję Laszuk.

- Projekt rozpoczął się jesienią 2020 roku. Jego głównym celem jest produkcja powierzchni samoczyszczących oraz ocena ich wydajności w obecnym położeniu geolokalizacyjnym, w Gdańsku – mówi Agnieszka Manikowska, Prezes Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego. - Tworzone powierzchnie samoczyszczące mają na celu jak najbardziej efektywne oczyszczanie powietrza lub zabrudzeń ze swojej powierzchni pod wpływem promieniowania słonecznego, dlatego w ramach syntezy są tworzone powierzchnie z fotokatalizatorami złożonymi z różnych komponentów: ditlenku tytanu, wąskopasmowych półprzewodników oraz nanocząstek srebra.

Projekt zakłada produkcję fotokatalizatorów zgodnie z zasadami Zielonej Chemii, wykorzystując w tym celu ekstrakty i materiały roślinne. Jak podkreślają osoby go realizujące, oprócz zdobywania doświadczenia w pracy laboratoryjnej projekt pozwala też na zwiększenie świadomości studentów w zakresie ochrony środowiska.

Więcej o projekcie Klimatyczni

Dyplom

Opiekunem Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego jest prof. dr hab. Henryk Myszka z Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, od 1982 zawodowo związany z UG.

- Od kilkunastu lat opiekuję się NKCh i jestem bardzo zadowolony z pracy członków Koła, z ich aktywności i osiągnięć na polu naukowym, jak i z działań związanych z popularyzacją nauki. NKCh postanowiło od początku tego roku akademickiego, po dość długiej przerwie wynikającej z sytuacji epidemicznej, zintensyfikować swoją działalność, zarówno poprzez liczniejszy udział w konferencjach naukowych, także ich organizacji, w przygotowywaniu pokazów eksperymentów chemicznych dla najmłodszych dzieci jak i dla młodzieży szkolnej - mówi prof. dr hab. Henryk Myszka.

Członkiem koła może zostać każdy student, niezależnie od kierunku i stopnia studiów. Jedną z działalności NKCh UG jest szeroko rozumiana popularyzacja nauki, która przejawia się m.in. przez organizację warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży czy produkcje filmów pokazowych. Równie ważną misją jest działalność naukowa realizowana m.in. poprzez udział w konferencjach naukowych, organizację tychże konferencji czy prowadzenie badań naukowych.

Więcej o Naukowym Kole Chemików UG

Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, podczas której ogłoszono zwycięzców tegorocznego plebiscytu, odbyła się 20 listopada br. na Politechnice Warszawskiej.

EMW/Zespół Prasowy UG