Seminaria naukowe z ekonomii i zarządzania w ramach Związku Uczelni Fahrenheita

Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zapraszają do udziału we wspólnych seminariach naukowych z ekonomii i zarządzania.  

Cel i założenia seminariów

Cykl wspólnych seminariów to możliwość wymiany myśli naukowej w obrębie trzech uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. Dzięki temu lepiej niż do tej pory będzie można analizować i rozwiązywać aktualne problemy ekonomiczne.

Do udziału w nich organizatorzy zapraszają przede wszystkim badaczy z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a również Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W formule on-line seminaria te pozostają otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, także spoza Związku Uczelni Fahrenheita.

Szeroka dyskusja naukowa i prezentowane w niej różne perspektywy widzenia współczesnych zagadnień gospodarczych i społecznych, umożliwią powstawanie międzyuczelnianych grup badawczych, zdobywanie wspólnych projektów i podniesienie jakości badań.

Połączenie wysiłków badawczych z trzech uczelni pozwoli zwiększyć rangę i prestiż gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Wzajemne poznanie warsztatu badawczego, często tych samych metod badawczych, niezależnie od ich zastosowań w zagadnieniach medycznych, technicznych czy ekonomicznych, ułatwi doskonalenie metodologii badań w odniesieniu do nowych wyzwań, mających najczęściej więcej niż jeden wymiar.

Seminaria rozpoczną się od 3-odcinkowego cyklu zorganizowanego przez inicjatorów, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas kolejnych spotkań (trwających ok. 90 minut) wydziały zaprezentują swój potencjał badawczy i doświadczenia związane z dotychczasową współpracą. Gospodarzem pierwszego seminarium będzie Wydział Ekonomiczny UG. 

Spotkanie w formie on-line odbędzie się w czwartek 2 grudnia 2021 r. o godz. 17:00.   

Dołącz do spotkania 

Bardzo liczymy na włączenie się w tę inicjatywę wszystkich naukowców naszego Związku. Dzielmy się naszą wiedzą i naszym doświadczeniem w szerszym niż do tej pory gronie! prof. Monika Bąk, dziekan Wydziału Ekonomicznego UG, prof. Małgorzata Gawrycka, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG; prof. Mirosław Szreder, dziekan Wydziału Zarządzania UG.

MDz/PG