Skuteczność szczepionek przeciw SARS-CoV-2. Publikacja naukowców z UG w npjVaccines

Grafika pochodzi z artykułu ze str. Nature.com

Grafika pochodzi z artykułu ze str. Nature.com

Publikacja przeglądowa o SARS-CoV-2 autorstwa pracowników Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed znalazła się w czasopiśmie npjVaccines. Publikacja wyjaśnia, w jaki sposób naukowcy badają, czy naturalna lub wywołana szczepieniem odpowiedź immunologiczna jest skuteczna wobec nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2. - Dodatkowo, podsumowujemy wyniki takich badań przeprowadzonych do tej pory – mówi dr Alicja Chmielewska, jedna z autorek artykułu pt. Immune response against SARS-CoV-2 variants: the role of neutralization assays”.

„Odpowiedź immunologiczna przeciwko wariantom SARS-CoV-2: rola testów neutralizacji”, to najnowsza publikacja pracowników Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, podsumowująca dotychczasowe informacje na temat skuteczności szczepionek wobec wariantów wirusa.  Według rankingów odsłon publikacja wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku naukowym. Jej autorami są: dr Alicja Maria Chmielewska, mgr Anna Czarnota, prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk oraz dr  Katarzyna Grzyb.

Autorki przypominają, że od momentu zaklasyfikowania epidemii SARS-CoV-2 jako pandemii, opracowanie skutecznych terapii przeciwwirusowych i szczepionek stało się najpilniejszym celem dla społeczności naukowej. Ciągle jednak pojawiają się nowe warianty SARS-CoV-2, dlatego istotne jest monitorowanie ich rozprzestrzeniania się i potencjalnego unikania przez nie odporności.

- Jak czytamy w publikacji, najlepszym sposobem na sprawdzenie skuteczności odpowiedzi immunologicznej wobec nowych wariantów wirusa są badania kliniczne. Jednak takie badania są skomplikowane i trwają bardzo długo – mówi dr Alicja Maria Chmielewska. - Dlatego naukowcy opracowali szereg różnych testów, które pozwalają na szybsze oszacowanie odpowiedzi opartej o przeciwciała wobec wirusa SARS-CoV-2. W jednym z takich testów wirusa inkubuje się z wyizolowanymi od zaszczepionego pacjenta przeciwciałami. Jeśli przeciwciała rozpoznają wirusa, wirus nie jest w stanie wniknąć do hodowanych komórek, co można zanalizować w laboratorium. Metody oraz ich standaryzacja opisane są w dość prosty sposób, aby ułatwić interpretację badań nad wariantami wśród szerszej społeczności naukowców, którzy włączyli się w walkę z pandemią.

Publikacja podkreśla ważną rolę testów neutralizacji, dzięki którym szybko możemy zweryfikować skuteczność obecnych szczepionek wobec aktualnych i nowo powstających wariantów wirusa.

- Testy neutralizacji pozwalają na szybkie wykrycie, czy nasze przeciwciała wywołane w wyniku szczepienia neutralizują dany wariant wirusa czy nie. Może się zdarzyć, że powstanie wariant, który ucieknie całkowicie od odpowiedzi immunologicznej wywołanej przez obecnie stosowane szczepionki. Wtedy pojawia się problem, a szybka diagnoza pozwala na modyfikacje obecnych szczepionek tak aby wzbudzały odporność również przeciwko takiemu wariantowi – tłumaczy dr Katarzyna Grzyb.

Według artykułu odpowiedź wywołana zarejestrowanymi szczepionkami jest wydajna wobec nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2, chociaż obserwuje się spadki w skuteczności działania przeciwciał w testach in vitro. Z kolei dane kliniczne potwierdzają, że dopuszczone szczepionki nadal skutecznie chronią przed ciężkim zachorowaniem oraz śmiercią.

EMW/Zespół Prasowy UG