Życzenia władz Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 50-lecia uczelni

Drodzy Pracownicy, Studenci, Doktoranci, Absolwenci i Przyjaciele Uniwersytetu Gdańskiego!

Dzisiaj mija 50 rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelni, która przez pięć dekad konsekwentnie buduje odpowiedzialną i otwartą wspólnotę akademicką. Dzisiaj dziękujemy wszystkim za to, że są częścią tej społeczności i każdego dnia pracują na rzecz jej rozwoju, wspierają w realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Kierujemy do Wszystkich Państwa życzenia, by uniwersytet dalej był miejscem realizacji Państwa pasji, planów badawczych, marzeń edukacyjnych – miejscem przyjaznym. Aby dalej nasza wspólnota akademicka, w której nie ma miejsca na wykluczenie z powodów etnicznych, religijnych czy światopoglądowych była otwarta na nowe idee, a wszelkie problemy rozwiązywane były w dyskusji.  W obecnej sytuacji nie możemy świętować tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale mamy nadzieję, że już niebawem tak się stanie.

Dziękując za wszystko dobre, co zdarzyło się przez ostatnich pięćdziesiąt lat - życzymy Państwu samych dobrych dni. Sto lat!

Zespół Rektorski Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Promocji