Złote medale UG dla medyków

Rektor prof. Piotr Stepnowski wręczył, na ostatnim w tym roku posiedzeniu Senatu, Złote Medale Uniwersytetu Gdańskiego "Bene merito et merenti" przedstawicielom instytucji zdrowia publicznego, które zorganizowały akcję szczepień dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Wręczając medale Rektor podkreślił ogromne znaczenie jakie miało i ma zorganizowanie w trudnym czasie pandemii akcji szczepień przeciwko covid i grypie. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego mogli szybko i sprawnie zarejestrować się, a następnie zaszczepić w punktach na terenie uczelni oraz w Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK.

Rektor podkreślił też doskonałą organizację akcji i przyjazną atmosferę, w jakiej odbywały się szczepienia.

W imieniu służb medycznych Złote Medale Bene merito et merenti (Temu, kto się dobrze zasłużył i nadal się zasługuje) odebrali:

Szpitale Pomorskie: Wiceprezes Zarządu Dariusz Nałęcz,

Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o.: Prezes Zarządu Dariusz Kostrzewa oraz Wiceprezes ds. Ekonomicznych Piotr Wróblewski,

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne: Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała,  Dyrektor Naczelny UCK Jakub Kraszewski i Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Logistyki Medycznej UCK Adam Sudoł.

- Czuję lekką tremę, ponieważ jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Tymbardziej cieszę się z tego wyróżnienia  - podkreślił Dyrektor Jakub Kraszewski odbierając odznaczenie.

Natomiast Dyrektor Adam Sudoł podziękował w imieniu rzeszy anonimowych pracowników UCK: - Szczególnie chciałbym podkreślić pomoc naszych studentów i młodych pracowników, którzy z dużym oddaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w akcji szczepień i wspierają nasze działania  - podkreślił.

Rektor prof. Piotr Stepnowski podziękował też za organizację i nadzorowanie sprawnego przebiegu działań Sebastianowi Susmarskiemu, Uniwersyteckiemu Koordynatorowi ds. Szczepień.

Posiedzenie Senatu i wręczenie medali zakończył koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Alan Stocki/Zespół Promocji UG
MNG/ZP