Dialog artystyczny między Polską a Japonią. Wystawa i spektakl

W grudniu kolejna część projektu kulturalnego pt. Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii 2021. Przed nami jeszcze premiery wystawy i spektaklu online 18 i 28 grudnia 2021.

Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii powstał dzięki wieloletniej współpracy zespołu Amareya Theatre&Guests z japońskim środowiskiem artystycznym i akademickim, jak i z polskimi instytucjami, organizacjami i reprezentantami sztuki i kultury. 

To projekt zapoczątkowany w 2019 roku przez dr Katarzynę Pastuszak, z Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego UG. Jego celem jest dialog artystyczny i kulturalny między Polską i Japonią.
- Projekt jest także przestrzenią osobistych narracji podejmujących tematy tożsamości, nomadyzmu i zakorzeniania oraz miejscem wymiany doświadczeń z zakresu sztuki zaangażowanej i obecności kobiet w kulturze – wyjaśnia dr Katarzyna Pastuszak, która odpowiada wraz mgr Natalią Chylińską, absolwentką Kulturoznawstwa UG za koncepcję artystyczną i koordynację projektu.

Projekt Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii to kontynuacja poszukiwań naukowych i artystycznych dr Katarzyny Pastuszak. Jej doktorat pt. AnkokubutōHijikatyTatsumiego – teatr ciała-w-kryzysie, poświęcony współczesnym zjawiskom w japońskich sztukach performatywnych, wydało w 2014 roku Wydawnictwo Universitas. W przyszłym roku 2022, ukaże się jej rozdział, dotyczący strategii i praktyk artystycznych Amareya Theatre&Guests w DecolonizingFutures - Collaborations for New IndigenousHorizons pod red. prof. Hiroshiego Maruyamy- głównego partnera projektu.

Tegoroczna edycja projektu - Niepodległa bez granic: Pol(s)ka w Japonii 2021 objęła dwie premiery teatralne (Anatomie, która dobyła się 12 grudnia i Requiem dla Ajnu i Kamui), oraz nomadyczną wystawę intermedialną Mówi ONNA i wydarzenia towarzyszące.

 

18.12.2021 / Wernisaż nomadycznej wystawy „Mówi ONNA”

godz. 18.00 (JAP) / 10.00 (PL): otwarcie wystawy online
Punktem wyjścia, z którego wyłoniła się pierwsza myśl o „Mówi ONNA” były herstorie
kobiet z mniejszości Ajnów.

godz. 19.00 (JAP) / 11.00 (PL): rozmowa z artystkami transmitowana online na Facebooku i
Youtube.
Prowadzenie rozmowy: Sylwia Chutnik. Artystki: Joanna Borof, Natalia Chylińska, Karolina Jóźwiak, KyōkoKagaya, Tsugumi
Matsudaira, KimikoNaraki, Katarzyna Pastuszak, Beata Sosnowska, YoshikoSaitō,
Aleksandra Śliwińska, RyōkoTahara.

www.mowionna.com (strona zostanie aktywowana w dzień otwarcia wystawy).
 

28.12.2021 / Requiem dla Ajnu i Kamui
Requiem dla Ajnu i Kamui to rozciągnięte w czasie interwencje performatywnesite
specific układające się w kolektywny, międzykontynentalny rytuał.
Kobiety Ajnu wydobędą w swoich działaniach fragmenty historii AinuMosir (dosł. Kraina
ludzi), wymazanej z krajobrazu za sprawą działań kolonizacyjnych podejmowanych przez
Japończyków.

g. 19.00 (JAP) / g.11.00 (PL) - premiera online rejestracji video spektaklu site-specific
Koncept: Teatr Amareya, prof. Hiroshi Maruyama, MenokoMosmos (Stowarzyszenie
Kobiet Ajnu)
Reżyseria: Katarzyna Pastuszak, Natalia Chylińska. Portrety kobiet Ajnu: Beata Sosnowska. Video i montaż: Tomoaki Fujino, Piotr Nykowski. Wykonanie: Natalia Chylińska, Kyōko Kagaya, Tsugumi Matsudaira, Kimiko Naraki,Katarzyna Pastuszak, Yoshiko Saitō, Aleksandra Śliwińska, Ryōko Tahara. Muzyka: Natalia Chylińska (śpiew biały, pieśni polskie we współczesnej aranżacji),tradycyjne pieśni Ajnów z wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów: Kyōko Kagaya,Tsugumi Matsudaira, Kimiko Naraki, Yoshiko Saitō.

Premiera rejestracji video działań zostanie zaprezentowana online na platformie
Youtube.Wydarzenie na Facebooku
 

Cały projekt realizowany jest we współpracy z japońskimi instytucjami i ośrodkami artystycznymi: Centre for Environmental and Minority Policy Studies (Sapporo), Yokohama International Performing Arts Meeting (Tokyo), Hokkaido-Poland CultureAssociation (Sapporo), Sapporo Freedom School (Sapporo), Uniwersytet Hokkaido (Sapporo), TokyoBabylonTheatre (Tokio), AinuWomenAssociation (Sapporo).

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego. Patroni medialni: TVP Kultura, Notes Na 6 Tygodni, Didaskalia, Kultura Enter, TORII   

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

 

Teatr Amareya powstał w 2003 roku w Gdańsku, a od 2012 działa pod szyldem AmareyaTheatre&Guests. Trzon zespołu tworzą: Katarzyna Pastuszak, Natalia Chylińska, Aleksandra Śliwińska. Najważniejsze produkcje Teatru to: „Anatomie” (2021, N. Chylińska, K. Pastuszak), „Dom-Bieg-Dom” (2020, N. Chylińska, K. Pastuszak) „(Po)głosy: Pomosty między Polską i Japonią” (2019, reż. K. Pastuszak, muzyka: Natalia Chylińska), „Cztery” (2018, reż. M. Herich, koprodukcja Teatr A Part i Teatr Amareya), „Kantor_Tropy: COLLAGE” (2016, reż. K. Pastuszak, muzyka: J. Duda), „Nomadka” (2012; reż. K. Pastuszak). Spektakle Amareya regularnie prezentowane są na festiwalach w Polsce i za granicą, a ich wspólną cechą jest krytyczne zainteresowanie ciałem jako podmiotem i przedmiotem działań performatywnych i nośnikiem znaczeń. Od 2017 roku Teatr Amareya kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem Kobiet Ajnu (Sapporo) i Centre for Environmental and Minority Policy Studies – CEMiPoS prowadzonym przez prof. Hiroshiego Maruyamę (Sapporo), tworząc spektakle z udziałem kobiet Ajnu i działając na rzecz wspierania mniejszości.

www.facebook.com/amareyatheatre
www.teatramareya.pl
 

Japonia
Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG