Wywiad z wirusolog UG o COVID 19 w ramach cyklu CZRUG

wywiad

"Szczepmy się, żeby ratować swoje życie i zdrowie, żeby nie zaszkodzić innym, żeby zatrzymać pandemię, która rujnuje nasze codzienne życie, żeby nie dać okazji wirusowi do powstawania nowych mutantów, żeby wrócić do normalnego życia" - powiedziała wirusolog UG, prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk w rozmowie przeprowadzonej w ramach cyklu Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju.

Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju to cykl wywiadów z badaczami i badaczkami Uniwersytetu Gdańskiego, realizowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Naukowcy i naukowczynie opowiadają w nim, jak rozumieją zrównoważony rozwój oraz w jaki sposób realizują cele SDG w dydaktyce i badaniach.

Pierwszy z wywiadów, otwierający cykl, dotyczy 3 celu Agendy 2030 ONZ: dobre zdrowie i jakość życia. Stażyści CZRUG prześledzili informacje dotyczące pandemii i sformułowali pytania, na które odpowiedzi udzieliła wirusolog, prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów UG.

Wywiady dostępne są na stronie CZRUG

Oprac. EMW i MJ/ZP