Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk w ministerialnym zespole doradczym dot. COVID-19

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany Zespół doradczy do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego członkiem została prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Do zadań zespołu należy w szczególności: przygotowywanie i przedstawianie ministrowi informacji o sytuacji epidemicznej i o badaniach naukowych związanych z epidemią wywołaną zachorowaniami na COVID-19, analizowanie potrzeb związanych ze wspieraniem prowadzonych w Polsce badań naukowych dotyczących wirusa SARS-CoV-2 oraz przedstawianie ministrowi rekomendacji w tym zakresie.

W skład zespołu wchodzą: przewodniczący Maciej Żylicz oraz członkowie: Aneta Afelt, Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Janusz Bujnicki, Jerzy Duszyński, Piotr Fiedor, Jakub Gołąb, Paweł Grieb,  Małgorzata Kęsik-Brodecka, Jacek Klawe, Radosław Owczuk, Miłosz Parczewski, Krzysztof Pyrć, Marek Sanak, Tomasz Smiatacz, Anna Szerling.

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk jest Kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów w Instytucie Biotechnologii UG na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie powołania Zespołu

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego