East and Central European Studies na Uniwersytecie Lund w Szwecji

Na międzynarodowy, multidyscyplinarny program magisterski w języku angielskim w East and Central European Studies na Uniwersytecie Lund w Szwecji można aplikować do 17 stycznia 2022 roku.

Program prowadzony jest w Centrum Języków i Literatury Uniwersytetu w Lund w Szwecji oraz na Wydziale Studiów Międzykulturowych i Regionalnych Uniwersytetu w Kopenhadze. Dwa wiodące uniwersytety w Europie, mimo że zlokalizowane w różnych krajach, oddalone są od siebie tylko o godzinę jazdy pociągiem mostem Öresund.

Jak zapowiadają organizatorzy studiów program zapewnia edukację umożliwiającą karierę w administracji rządowej, biznesie, wojskowości, mediach, ale także przygotowuje do dalszej edukacji na poziomie podyplomowym.

Podkreślają, że w badaniu regionu Europy Wschodniej i Środkowej istotna jest perspektywa historyczna, polityczna, językowa i kulturoznawcza. Unikalną cechą programu jest także połączenie ukierunkowania analitycznego na bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne w regionie z solidnym szkoleniem językowym.

Wiele organizacji poszukuje pracowników z umiejętnościami językowymi, tworzenia materiałów informacyjnych oraz prowadzenia projektów dostarczających kompetentnych analiz społeczno-politycznych.

Obowiązkowy w trakcie studiów kurs zarządzania projektami przygotuje również studentów do pracy w środowisku biznesowym jako komunikatorzy, kierownicy projektów, konsultanci i analitycy społeczni. Istnieje również zapotrzebowanie na podyplomowych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie szkolnictwa wyższego.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HAÖCK?fbclid=IwAR0XQnjNM_kUZc8uzRFnJk1boPGK3MWpD1SsgyrNMJ_RhkjylilXRp1s7xk

Bezpośredni kontakt do koordynatorów programu:

Tomas Sniegon tomas.sniegon@eu.lu.se i Mattias Nowak mattias.nowak@eu.lu.se

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy