Transkrypcja. IX edycja Akademii Gdańska

Akademia Gdańska to projekt dotyczący historii miasta. W tym roku cykl comiesięcznych wykładów odbywać się będzie pod hasłem TRANSKRYPCJA.

Cykl wykładów Akademia Gdańska od dziewięciu lat przybliża mieszkańcom wyjątkowe postacie, wydarzenia, miejsca, obiekty i historie, które zapisały się w dziejach miasta. Prelegentami są specjaliści wielu dziedzin historii, nauki i sztuki.

Dotychczasowe, doroczne edycje projektu, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku odbyły się pod hasłami, związanymi z miastem tj.: woda, film, fotografia, literatura, znani, zapomniani i miasta, którego nie ma.

Hasłem IX. edycji Akademii Gdańska jest TRANSKRYPCJA. - Transkrypcja w kontekście Gdańska to procesy społeczne, historyczne i kulturowe, ale również urbanistyczne i polityczne – wyjaśniają organizatorzy. - Gdańskie DNA na przestrzeni wieków było wielokrotnie przepisywane. Często pierwotne procesy, wydarzenia, działania, zjawiska były transkrybowane wobec zmieniającej się percepcji czy dystansu poznawczego. Dotyczy to zarówno rozwoju miasta w kontekście historycznym i architektonicznym oraz weryfikacji gdańskiej tożsamości, a także antropologii miejsc czy martyrologii – czytamy w zapowiedzi wydarzenia

25 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się w sieni Instytutu Kultury Miejskiej pierwszy wykład  z tegorocznego cyklu pt. Gdańsk zapisany na nowo – struktura urbanistyczna zespołu śródmiejskiego. Prowadzący: dr inż. Arch. Łukasz Bugalski.

Historia przemian przestrzennych zespołu śródmiejskiego Gdańska stanowi kluczowy punkt odniesienia dla tożsamości jego mieszkańców. Składa się na nią wiele kolejnych nawarstwień – trwająca kilkaset lat ewolucja miasta przedwojennego została jednak gwałtownie przerwana i stanowi dziś tylko punkt odniesienia dla jego powojennej odbudowy. Jaki jest więc Gdańsk dzisiaj i co w rzeczywistości przyczyniło się do ukształtowania jego współczesnej struktury urbanistycznej?

Dr inż. arch. Łukasz Bugalski: urbanista, architekt, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskał na tej samej uczelni. Stypendysta programu Marie Skłodowska-Curie Actions (2017–2020) w zakresie critical heritage studies odbytego jako część projektu „CHEurope” (MSCA Innovative Training Network) w Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (Bolonia, Włochy). Stypendysta (2022) MKiDN w ramach którego realizuje projekt „ODBUDOWANE – przemyśleć tzw. polską szkołę konserwatorską na podstawie nowych materiałów źródłowych”. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Architektury PG.

 

Program wykładów na 2022 rok:

25.01.2022 - dr inż arch. Łukasz Bugalski, Gdańsk zapisany na nowo – struktura urbanistyczna zespołu śródmiejskiego.

22.02.2022 - Aneta Szyłak, Język sztuki w Gdańsku na tle kolekcji NOMUS.

22.03.2022 - dr Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku.

26.04.2022 - Marcin TymińskiNasze i nie nasze. Zabytki Gdańska jako element polityki historycznej.

24.05.2022 - Kuba Kowalski, Pamiątki po Polakach z Wolnego Miasta Gdańska- wyzwanie kolekcjonerskie.

28.06.2022 - dr Sylwia Bykowska, O kształtowaniu się społeczeństwa Gdańska po 1945 rok.

20.09.2022 - Marek Adamkowicz, Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Wyobrażenia.

25.10.2022 - dr hab. Barbara Klassa, prof. UG, Gdańsk: transkrypcja transoceaniczna.

29.11.2022 - dr Monika Zawadzka, Przepisane ściany, przepisane miasto.

13.12.2022 – dr Przemysław Ruchlewski, Przepisywanie na siłę, organizowanie wyobrażenia… czyli co u Was w Gdańsku jest nie tak?

fb: https://www.facebook.com/events/695065335235491

plakat
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG