Prof. Natalia Marek-Trzonkowska pokieruje ICCVS

Fot. ICCVS

Fot. ICCVS

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (ICCVS) zyskało nowego dyrektora. Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, od stycznia 2022 r. powierzył tę funkcję  prof. dr hab. Natalii Marek-Trzonkowskiej.

Prof. Natalia Marek-Trzonkowska otrzymała rekomendację Międzynarodowego Komitetu Naukowego wspierającego działalność Centrum oraz akceptację Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do objęcia funkcji dyrektora jednostki.

- Z radością podejmuję się tej roli. W najbliższym czasie zmierzymy się niewątpliwie z dużymi wyzwaniami, takimi jak np. zapewnienie ciągłości pracy Centrum po zakończeniu projektu. Znając jednak dobrze potencjał zespołu ICCVS oraz jego entuzjazm w pracy naukowej, optymistycznie patrzę w przyszłość – mówi prof. Natalia Marek-Trzonkowska.

Badania prowadzone przez nową dyrektorkę dotyczą klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Prof. Natalia Marek-Trzonkowska jest autorką licznych publikacji oraz patentów, w tym dotyczących pierwszego zastosowania limfocytów T regulatorowych (Tregs) w terapii cukrzycy typu 1 u dzieci (Marek-Trzonkowska N. et al. Diabetes Care 2012, PMID: 22723342). Staż podoktorski odbyła w University of Chicago (USA), gdzie pracowała przy przeszczepach wysp trzustkowych oraz prowadziła badania nad nowymi metodami indukcji tolerancji immunologicznej. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. dwóch Nagród Naukowych za badania nad klinicznym zastosowaniem komórek T regulatorowych (Tregs) przyznanych przez European Federation of Immunological Societies (EFIS; Wiedeń oraz Glasgow), stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, Nagrody Polish-American Medical Society (PAMS; Chicago), Young Investigator Award przyznanej przez International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD; Istambuł), dwóch nagród naukowych przyznanych przez The International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA, Praga) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Od 2018 roku jest liderką Zespołu Immunologii Nowotworów w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, a od czerwca 2021 pełniła funkcję p.o. dyrektora Centrum. Obecnie we współpracy z zespołem prof. Witolda Rzymana z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) pracuje nad terapią adoptywną niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC).

- Pragnę wykorzystać doświadczenie, które zdobyłam pracując z komórkami T regulatorowymi do opracowania nowej, personalizowanej terapii raka płuca – mówi prof. Natalia Marek-Trzonkowska. - Jestem przekonana, że jest to jak najbardziej możliwe z zespołem ICCVS i w bliskiej współpracy z lekarzami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed. Wielokrotnie mogłam się już przekonać, jak znikają bariery, kiedy nad jednym problemem pracuje wielodyscyplinarny zespół i współpracują ze sobą ludzie pochodzący z różnych krajów oraz kultur.

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science) zostało utworzone w Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu w ramach prestiżowego programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Na utworzenie Centrum UG otrzymało finansowanie w wysokości 41 109 030 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Ponadto w 2019 r. Prof. Natalia Marek- Trzonkowska oraz Dr Irena Dapic pozyskały dodatkowe finansowanie na zakup specjalistycznej aparatury badawczej o wartości 7 427 591 PLN.  Autorami koncepcji powstania Centrum oraz jego pierwszymi Dyrektorami byli Profesorowie Ted Hupp (University of Edinburgh, UK) oraz Robin Fahraeus (INSERM, Paryż).

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG