Kurs online dla mentorów migrantów

Grafika

Wolontariusze, którzy chcieliby zostać mentorami migrantów i pomóc im integrować się ze społeczeństwem, w którym zdecydowali się żyć, mogą odbyć kurs MOOC, finansowany z programu Erasmus Plus. Uczestnicy dowiedzą się m.in. tego, czym jest mentoring, jakie są kluczowe atrybuty mentora oraz jakie kompetencje miękkie są niezbędne do tego, by być skutecznym mentorem.

Kurs „MentorNET MOOC Zostań dobrym mentorem migrantów” organizowany przez Stowarzyszenie Naukowe "Instytut Badań nad Polityką Europejską” dostarcza wiedzy praktycznej na temat tego, jak być skutecznym mentorem, wzmacniając tzw. miękkie kompetencje dotyczące m.in. komunikowania z migrantami.

- W naszym rozumieniu mentor to zaufany doradca lub towarzysz, który oferuje wskazówki i wsparcie pomagając swoim podopiecznym w rozwijaniu lub doskonaleniu potrzebnych umiejętności i wiedzy, które umożliwiają im rozwój - mówi dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych, koordynator projektu. - Kurs kładzie nacisk przede wszystkim na wzmocnienie kompetencji miękkich, m.in. zdolności skutecznej, dobrej komunikacji z uchodźcami.

Więcej informacji: https://www.mentor-network.eu/pl/nauka

Kurs jest łatwy do realizacji, zawiera jasno określone treści edukacyjne, filmy i wiele zadań refleksyjnych. Skierowany jest do osób bez, lub z niewielkim doświadczeniem w zakresie mentoringu i składa się z dwóch modułów:  pierwszy dotyczy mentoringu ogólnego, a drugi - migrantów. Czas trwania kursu to ok. 20-25 godzin.

Jak go rozpocząć? Można to zrobić w każdej chwili (w języku polskim, angielskim, niemieckim, greckim i włoskim), logując się na stronie: https://mooc.mentor-network.eu/login/index.php 

Projekt MOOC finansowany jest z programu Erasmus Plus, a przygotowany został przez konsorcjum międzynarodowe. Jego liderem jest brytyjska firma zajmująca się edukacją online.

Stowarzyszenie Naukowe "Instytut Badań nad Polityką Europejską" (Research Institute for European Policy) jest organizacją non profit, powstało w 2015 r. i do tej pory realizowało już dwa międzynarodowe projekty finansowane z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i Erasmus Plus. Jest współwydawcą European Journal of Transformation Studies oraz wydawcą monografii naukowych, organizatorem konferencji i seminarium naukowych.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG