życie akademickie
Wolontariusze, którzy chcieliby zostać mentorami migrantów i pomóc im integrować się ze społeczeństwem, w którym zdecydowali się żyć, mogą odbyć kurs MOOC, finansowany z programu Erasmus Plus. Uczestnicy dowiedzą się m.in. tego, czym jest mentoring, jakie są kluczowe atrybuty mentora oraz jakie kompetencje miękkie są niezbędne do tego, by być…
współpraca
Dr hab. Anna Żaczek, prof. MUG, Deputy Dean of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology (MWB) of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk (MUG). Dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB, po raz kolejny…