Dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed, Prodziekan MWB mentorką w programie TopMinds

Dr hab. Anna Żaczek

Dr hab. Anna Żaczek, prof. MUG, Deputy Dean of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology (MWB) of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk (MUG).

Dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB, po raz kolejny została mentorką w wyjątkowym programie TopMinds kierowanym do osób kończących studia magisterskie i szukających własnej ścieżki zawodowej oraz doktorantów zastanawiających się nad dalszymi krokami ich kariery zawodowej.

TopMinds jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta wspieraną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelarię Patentową sp. z o.o.

To program, który stanowi jedno z największych w Polsce przedsięwzięć mentoringowych. Mentoring jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Opiera się na relacji typu „mistrz-uczeń”, w której bardziej doświadczony mistrz (mentor) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczonym, często młodszym podopiecznym – uczniem (mentorowanym), wspierając go w dążeniu do osiągnięcia określonego celu

- Obok warsztatów i szkoleń, największą wartością programu, według mnie, jest indywidualna współpraca z wybranym mentorem – mówi dr hab. Anna Żaczek. - W programie praca z mentorem nakierowana jest na potrzeby osoby mentorowanej, na odkrywanie i rozwijanie jej potencjału. Może dotyczyć wsparcia w poszukiwaniu i rozwijaniu własnej ścieżki kariery, w doskonaleniu konkretnych umiejętności, w konfrontacji i analizie własnych pomysłów, zwiększeniu świadomości własnego potencjału czy budowaniu sieci kontaktów. Mentorzy w programie TopMinds, którzy są doświadczonymi naukowcami, chętnie dzielą się własnym doświadczeniem i siecią kontaktów. Wesprą i doradzą w pisaniu projektów badawczych, formułowaniu treści publikacji naukowych czy przygotowaniu dobrej prezentacji konferencyjnej. Ale też zachęcą do udziału w stażach zagranicznych, nawiązania współpracy międzynarodowej i networkingu. Warto podkreślić, że mentoring nie jest relacją jednostronną. Korzyści odnosi również mentor, który może czerpać satysfakcję ze wspierania rozwoju osoby mentorowanej. Relacja mentorska pozwala na wzajemne inspirowanie się i motywowanie do działania. Daje radość i poczucie spełnienia. Sukcesy moich mentorowanych dały mi tyle satysfakcji, co osiąganie własnych sukcesów.

Inicjatywa otwiera drzwi do międzynarodowej kariery młodym naukowcom. W tegorocznej edycji udział wziąć mogą osoby przygotowujące rozprawy doktorskie oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich. Wnioski można składać do 8 listopada 2020 r.

Rekrutacja do programu TopMinds edycji 2021

Biuro Rzecznika Prasowego