Prof. UG Aleksander Kuczabski Pełnomocnikiem Rektora ds. pomocy Ukrainie

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołał dr. hab. Aleksandra Kuczabskiego, prof. UG z Zakładu Rozwoju Regionalnego w WNS na Pełnomocnika Rektora ds. pomocy Ukrainie. Będzie on koordynował akcje pomocowe dla uchodźców z Ukrainy oraz zadania jednostek mających przygotować przyjmowanie ich na studia i do pracy naukowej w Uniwersytecie Gdańskim. Pełnomocnika w działaniach wspierać będzie zespół pracowników uczelni znających środowisko ukraińskie.

 

Już od pierwszych godzin 24.02.2022, gdy Rosja napadła na Ukrainę środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego zareagowało stanowczym sprzeciwem i oburzeniem, które Senat uczelni wyraził popierając jednogłośnie „Deklarację solidarności z Ukrainą”. W związku z falą uchodźców, która ruszyła w stronę granicy ukraińsko – polskiej Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski wydał polecenie jednostkom administracji przygotowania akcji pomocowej mającej ułatwić formalne przyjmowanie uchodźców na studia, a naukowców ukraińskich do pracy w uczelni przy wsparciu finansowym ze środków UG. Studenci z WNS od piątku rano, dzięki zgodzie i wsparciu Dziekana Wydziału dr hab. Tadeusza Dmochowskiego, prof. UG rozpoczęli zbiórkę darów dla Ukrainy w ramach akcji „Studenci dla Ukrainy”.  W pomoc włączyła się też Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego organizując zbiórkę funduszy stypendialnych dla przyszłych studentów – uchodźców, na którą wpłacane są regularnie różnej wysokości wpłaty. Rektor prof. Piotr Stepnowski przelał, chcąc zachęcić innych darczyńców, kwotę 5000 zł, a kierowana przez prof. Ewę Łojkowską (MWB) Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego zadeklarowała darowiznę w wysokości 15 tys. zł. W organizację różnych form pomocy włączyły się Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego kierowane przez dr Agatę Rudnik (WNS) oraz Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców pod kierownictwem dr Ireny Chawrilskiej (WF).

 

- Zadania związane z niesieniem pomocy – stypendialnej, kwaterunkowej, naukowej itp. muszą być prowadzone wielotorowo – od nawiązania kontaktu, przygotowania dokumentacji, miejsc zamieszkania, stypendiów naukowych i studenckich, po opiekę nad rodzinami, dziećmi uchodźców, pomocą psychologiczną – mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Aby przygotować się rzetelnie i przeprowadzić działania sprawnie – powołałem mojego pełnomocnika ds. pomocy Ukrainie. Prof. Aleksander Kuczabski, wykładowca z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na WNS sam z pochodzenia jest Ukraińcem i zna oraz rozumie kulturę i język naszego wschodniego sąsiada. Wsparciem będzie też dla niego prof. Marta Koval, również nasza wykładowczyni, z pochodzenia Ukrainka. Odbyliśmy wczoraj długą rozmowę i ustaliliśmy zakres działań.  

 

Do zadań, które realizować ma pełnomocnik należą m.in. monitorowanie potrzeb i inicjowanie działań, które zapewniają pomoc naukowcom i studentom z Ukrainy, koordynacja wsparcia dla ukraińskich naukowców i studentów, w tym monitorowanie ogólnopolskich programów wsparcia stypendialnego dla obywateli Ukrainy i wsparcia finansowego uczelni, które ich przyjmą oraz badanie potrzeb i możliwości udzielenia wsparcia studentom ukraińskim i nauczycielom - członkom naszej społeczności akademickiej. 

 

Kolejnym krokiem mającym usprawnić organizację pomocy Ukraińcom przez społeczność akademicką UG jest uruchomienie specjalnego adresu email ukraina@ug.edu.pl.

- Na niego można kierować zgłoszenia chęci pomocy, inicjatyw akademickich oraz zgłoszeń o pomoc dotyczących wsparcia studentów i naukowców z Ukrainy – mówi Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska - Zeidler, prof. UG. – Jesteśmy też w stałym kontakcie z organizacjami studenckimi, które zaangażowały się w rozmaite akcje pomocowe. Cieszymy się, że działamy razem i solidarnie na rzecz pomocy Ukrainie.

O wszystkich działaniach informujemy również na bieżąco na stronie Aktualności

Pełnomocnik ds. pomocy Ukrainie

Od prawej: prof. UG Aleksander Kuczabski, prof. UG Marta Koval, Prorektor prof. UG Anna Jurkowska -Zeidler, Rektor prof. Piotr Stepnowski

Fot. Alan Stocki/UG

Magdalena Nieczuja - Goniszewska/Zespól Prasowy UG