Uniwersytet Gdański zawiesza współpracę z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę o zawieszeniu współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi do czasu zakończenia działań zbrojnych i wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy.

W związku z deklaracją solidarności z Ukrainą wyrażoną uchwałą nr 7/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2022 roku Uniwersytet Gdański postanawia zawiesić współpracę z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi do czasu zakończenia działań zbrojnych i wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy - czytamy w uchwale.

Jednocześnie Senat zaapelował do uczelni i ośrodków badawczych współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim o stanowcze i jednoznaczne potępienie wojny prowadzonej przez Rosję przeciw Ukrainie.

Jednoznaczny głos sprzeciwu wobec zbrojnych działań prowadzonych przez Rosję w Ukrainie i apel o rozpoczęcie rozmów pokojowych, może wywrzeć presję na władze rosyjskie w celu zakończenia tych tragicznych w skutkach agresywnych działań wojennych i mieć istotne znaczenie dla światowego pokoju - uchwalili Senatorowie UG.

Przypomnijmy, że Prezydium KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) wystosowało 2 marca 2022 apel do polskiego środowiska naukowego, polskich uczelni i jednostek Polskiej Akademii Nauk o zaprzestanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę. 

Jednocześnie zapewniono o poparciu i pomocy dla tych naukowców i członków rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się tej agresji.

 

MNG/ZP