Politolog z UG uczestnikiem okrągłego stołu „War Against Ukraine”

zdjęcie własne

Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG.

Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG z Zakładu Myśli Politycznej i Historii Najnowszej Instytutu Politologii UG wziął udział w eksperckim okrągłym stole „Wojna przeciwko Ukrainie. Walka o przyszłość Europy i świata”. Wśród ekspertów znalazło się też kilkunastu politologów, socjologów i specjalistów z zakresu nauk o bezpieczeństwie z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii i Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Przedstawiciele środowiska eksperckiego z zakresu nauk o bezpieczeństwie zgromadzili się podczas wspólnych rozmów, które zorganizowane zostały online w szóstym dniu wojny przez ukraiński Narodowy Uniwersytet Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. War Against Ukraine. The Struggle for the Future of Europe and the World - to temat spotkania.

Uczeni z Europy i USA podkreślali silnie zakorzenienie Ukrainy w europejskości oraz fakt, że jest ona częścią przestrzeni europejskiej.

- Jako Europejczycy Ukraińcy bronią nie tylko swojego kraju, ale Europy jako wspólnoty kulturowej i aksjologicznej - mówi dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG. - Podczas obrad zwracaliśmy uwagę m.in. na konieczność podejmowania walki z kłamstwami propagowanymi w mediach przez Federację Rosyjską. Zwróciłem uwagę na odradzanie się imperium kłamstwa i jego skutki dla środowiska międzynarodowego. Powinnością naukowców jest głoszenie prawdy, także tej niewygodnej.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się również nad odpowiedzią środowiska naukowego na rosyjską agresję na Ukrainę. Zdaniem zgromadzonych jedną z nich powinno być zawieszenie współpracy akademickiej i naukowej z uczelniami i instytutami badawczymi z Rosji i Białorusi, przy jednoczesnym niedyskryminowaniu studentów i naukowców z tych państw, przebywających na uczelniach europejskich i amerykańskich.   

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG