Dni otwarte Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG

KTS

Dni otwarte Katedry Technologii Środowiska to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z prowadzonymi badaniami, potencjalnymi promotorami i pozostałą kadrą przed złożeniem deklaracji katedralnych do dziekanatu. Wydarzenie kierowane jest do dyplomantów z kierunku chemii, ochrony środowiska i biznesu chemicznego. Zapisy trwają do 14 marca.

Dni otwarte odbędą się 16-17 marca 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Na dzień otwarty można się zapisać do 14 marca 2022 r. u dr inż. Joanny Nadolnej, wysyłając maila na adres: joanna.nadolna@ug.edu.pl.

Wydarzenie na Facebooku                                                                                                                                                                                                 

Katedra Technologii Środowiska została powołana w grudniu 2013 r. Działają tu trzy grupy badawcze – Grupa Fotokatalizy, Grupa Procesów Katalitycznych oraz Grupa Analityki i Nanodiagnostyki Biochemicznej. Pracą naukowo-dydaktyczną Katedry kieruje prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska. Efektem działalności  naukowej pracowników Katedry Technologii Środowiska są artykuły publikowane  w czasopismach z listy JCR, książki oraz patenty dotyczące nowych materiałów funkcjonalnych lub markerów stosowanych w diagnostyce stanów zapalnych i guzów. Prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe są realizowane dzięki grantom pozyskiwanym między innymi z Naukowego Centrum Nauki, Centrum Badań i Rozwoju, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej info na stronie katedry.
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG