Innowacyjna technologia Uniwersytetu Gdańskiego i BioVentures Institute w walce z COVID-19

Firma biotechnologiczna BioVentures Institute we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim opracowała unikatową na skalę światową technologię molekularną konstrukcji rekombinowanych szczepionek i leków biologicznych nowej generacji. Ta innowacyjna technologia jest obecnie stosowana do opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Nowa biotechnologia powstała w wyniku realizacji projektu naukowego wspófinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarówno technologia, jak i wyniki badań są chronione wieloma międzynarodowymi patentami.

Uniwersytet Gdański aktywnie promuje powstawanie wynalazków, praktyczne zastosowania nauki, współpracę z otoczeniem gospodarczym, w tym współdziała z wyrastającymi z akademickiego know-how spółkami typu start-up. W wyniku tej współpracy, powstała  firma biotechnologiczna BioVentures Institute, której pomysłodawcą i głównym współzałożycielem jest prof. dr hab. Piotr Skowron z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedra Biotechnologii Molekularnej UG. Firma BioVentures Institute we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim opracowała technologię molekularną konstrukcji rekombinowanych szczepionek i leków biologicznych nowej generacji, która jest obecnie stosowana do opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Ta innowacyjna technologia opiera się na konstrukcji sztucznych (czyli nieistniejących w naturze) białek za pomocą wektorowo-enzymatycznego, uorganizowanego powielania kodującego epitopy odcinka DNA. Została opracowana w wyniku realizacji projektu naukowego wspófinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jako unikatowa w skali światowej technologia ta jest chroniona patentem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także kilkoma patentami międzynarodowymi: międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT (Układ o Współpracy Patentowej), patentem Unii Europejskiej,  patentem USA, patentem Indii, patentem Japonii oraz zgłoszeniem patentowym w Chinach oraz opublikowana w renomowanych czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu, m.in.: „Materials Science & Engineering(2020) – artykuł  Skowron P. i in. ‘A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications’ .

 

Została także z powodzeniem zastosowana w kilku projektach:

- w największym projekcie badawczym Uniwersytetu Gdańskiego (wartość projektu to 26 mln złotych; pomysłodawca i kierownik – prof. dr hab. Piotr Skowron), dotyczącym bionanotechnologii (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: TECHMATSTRATEG2);

- w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED1, dotyczącym konstrukcji nowych leków o działaniu proregeneracyjnym

- w programie priorytetowym „Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”.

 

Wyniki badań zostały również poddane ochronie patentowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

 

Fot. 1 - prof. dr hab. Piotr Skowron, Kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej UG, Prezes Zarządu BioVentures institute

Fot. 2 - Część zespołu Katedry Biotechnologii Molekularnej UG podczas analizy klonów

Fot. 3 - Do zespołu Katedry Biotechnologii Molekularnej dołączają naukowcy z przemysłu biotechnologicznego - dr Ireneusz Sobolewski podczas przygotowań do biosyntezy białek wirusowych w bakteriach

prof. dr hab. Piotr Skowron, Kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej UG, Prezes Zarządu BioVentures institute
część zespołu Katedry Biotechnologii Molekularnej UG podczas analizy klonów
Do zespołu Katedry Biotechnologii Molekularnej dołączają naukowcy z przemysłu biotechnologicznego - dr Ireneusz Sobolewski podczas przygotowań do biosyntezy białek wirusowych w bakteriach
Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego