Zmniejszą stres u osób uzależnionych od uczenia się? „Experior” z finansowaniem MEiN

pixabay

„Prewencja uzależnienia od uczenia się: analiza wzorca fal mózgowych (QEEG) oraz Biofeedback EEG” to tytuł projektu koła naukowego „Experior”, który zyskał finansowanie z grantu badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach II edycji programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". - Zakładamy, że dzięki treningowi relaksacji nastąpi redukcja symptomów uzależnienia od uczenia się i jego negatywnych konsekwencji, w szczególności redukcja doświadczanego stresu akademickiego - zdradzają autorzy pomysłu.

Aleksandra Wybrańska, Martyna Rusak i Krzysztof Jankowski, to trójka studentów WNS UG, którzy pod opieką dra Pawła Atroszko przygotowali aplikację grantową pozytywnie rozpatrzoną przez MEiN.

- Studenci zbadają wzorzec fal mózgowych wśród osób uzależnionych od uczenia się, a także sprawdzą skuteczność treningu relaksacji z użyciem technologii Biofeedback EEG w redukcji jego objawów i konsekwencji - mówi dr Paweł Atroszko, opiekun koła naukowego „Experior”. - Mamy nadzieję, że wyniki tych badań pozwolą w przyszłości opracować dedykowany program terapeutyczny w oparciu o tę metodę.

Autorzy projektu podkreślają, że zgodnie z dotychczasowymi badaniami jednym z najważniejszych wyzwań w pracy psychologicznej z osobami uzależnionymi od uczenia się są ich bardzo duże trudności w relaksacji, zatem praca w tym obszarze może pozwolić na lepsze rezultaty oddziaływań psychospołecznych i terapeutycznych.

Grupę docelową badania stanowią uczniowie oraz studenci trójmiejskich placówek edukacyjnych.

Inicjatywa stanowi rozwinięcie, a także kontynuację prowadzonego do tej pory przez Koło Badań Psychologicznych "Experior" badania dotyczącego prewencji i redukcji negatywnych konsekwencji uzależnienia od pracy. Zarówno aktualny, jak i poprzedni projekt są finansowane z grantu badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach I i II edycji programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje".

Grant MEiN zdobyło też Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS", które uzyskało finansowanie na realizację projektu pt. "Opracowanie metod ochrony ex situ dla chronionych gatunków z rodziny wrzosowatych (Ericaceae)". Kierownikiem projektu jest mgr Michał Starke z Katedry Cytologii i Embriologii Roślin WB UG.

Program MEiN ma na celu pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienie jakości działalności tych kół oraz usprawnienie mechanizmu transferu wyników prowadzonych badań lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej. Więcej informacji na stronie gov.pl.
EMW/Zespół Prasowy UG