nauka
Dr Aleksandra Maria Kocot z Wydziału Biologii UG, dr Hanna Obracht-Prondzyńska i dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych, a także dr Illia Serdiuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymali stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej w 2022 r.   Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło już wyniki konkursu na…