nauka
Dr Aleksandra Maria Kocot z Wydziału Biologii UG, dr Hanna Obracht-Prondzyńska i dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych, a także dr Illia Serdiuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymali stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej w 2022 r.   Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło już wyniki konkursu na…
nauka
„Prewencja uzależnienia od uczenia się: analiza wzorca fal mózgowych (QEEG) oraz Biofeedback EEG” to tytuł projektu koła naukowego „Experior”, który zyskał finansowanie z grantu badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach II edycji programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". - Zakładamy, że dzięki treningowi relaksacji nastąpi redukcja…