Dni otwarte WMFiI. ”Dziewczyny do ścisłych” - fotorelacja

Dzień otwarty Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki dobiegł końca, a wraz z nim akcja Fundacji edukacyjnej Perspektywy Dziewczyny do ścisłych. Siódmego kwietnia między 10 a 14 licealiści mogli obejrzeć jak wygląda budynek WMFiI oraz porozmawiać ze studentami  poszczególnych kierunków. W wydarzeniu brali udział m.in. przedstawiciele firm informatycznych oraz autorka książki o znanych informatyczkach - Karolina Wasilewska. 

- Po raz kolejny uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji Fundacji Perspektywy Dziewczyny do ścisłych, która ma na celu zachęcenie maturzystek do podjęcia studiów w kierunkach ścisłych, technicznych oraz inżynieryjnych - opowiada dr Hanna Furmańczyk z Instytutu Informatyki. - W związku z tym prowadzimy cykl wykładów pod wspólnym tytułem ”Kobiety w naukach ścisłych”. Mamy też wykład Karoliny Wasilewskiej, autorki książki ”Cyfrodziewczyny, pionierki polskiej informatyki” oraz wystąpienia przedstawicieli firm Google i Intel, dedykowane stricte kobietom. -

levitron

Jeden z eksperymentów - lewitron.

Jedną z atrakcji przygotowaną dla uczestników były stoiska, gdzie studenci kierunków ścisłych odpowiadali młodszym kolegom na pytania. Licealiści mogli zagrać w gry planszowe, jak i zaobserwować różne eksperymenty, w tym lewitron. - Podstawę tego urządzenia stanowi bardzo silny elektromagnes. Nad nim znajduje się mniejszy, także silny magnes. One wytwarzają między sobą silne pole magnetyczne, które przeciwdziała sile grawitacji, dzięki czemu jeden z nich lewituje - tłumaczy Magda Kuszmider, studentka na WMFiI.

Na uczestników czekała także gra terenowa z nagrodami. - Na naszym stoisku prowadzimy quiz. Uczestnicy losują pytania dotyczące informacji, które znajdują się na tablicach zakupionych niedawno przez WMFiI. Jeśli odpowiedzą poprawnie - dostają nagrodę. Druga zabawa polega na odczytywaniu informacji z kodów QR i została w całości przygotowana przez studentów - powiedziała Karolina Pomian, studentka WMFiI.

Aleksandra Wróblewska, intern at Intel.

Aleksandra Wróblewska, stażystka w firmie Intel.

Swoje stoisko prowadziła także firma Intel, a jej przedstawiciele podczas rozmowy z maturzystami i studentami odpowiadali na pytanie “Praca w Intelu? Czy to osiągalne?”. Firma przygotowała także wykład na temat stypendium Intela. - Kiedy opowiadałam o swojej pracy reakcje były bardzo pozytywne. Wszyscy obecni wydawali się zainteresowani - studenci, maturzyści, wśród których było sporo dziewczyn. Dużo osób chce wiedzieć o stażu i o programie stypendialnym. Fajnie się odpowiada na konkretne pytania np. ”Jak wygląda aplikacja?” albo “Co dokładnie się robi na stażu?”. Mało kto pyta się tak ogólnie ”Co tutaj robicie?” - opowiada Aleksandra Wróblewska, stażystka w firmie Intel. 

- Dzięki temu, że połączyliśmy nasze wydarzenie z dniem otwartym wydziału, przyjechały do nas całe klasy licealistów. Głównie o profilach matematyczno-fizycznych. Przyszło sporo dziewczyn, które biorą udział, pytają. Bardzo cenna jest dla nich możliwość porozmawiania ze studentkami. Młodzież może się dowiedzieć jakie wątpliwości mieli ich starsi koledzy i koleżanki. Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli dziewczyny zdecydują się na kierunki ścisłe to potem bardzo dobrze dają sobie na nich radę - zachęca dr Hanna Furmańczyk. 

Stoisko Biura Karier UG

Stoisko Biura Karier UG

O dodatkowym wsparciu oferowanym przez UG opowiadały pracownice Biura Karier UG. Na stoisku BK UG uczestnicy dni otwartych mogli dowiedzieć się o dostępnych ofertach praktyk, staży, oraz o nadchodzących szkoleniach i targach pracy. 

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG