Pożegnanie: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że 7 kwietnia 2022 r. odeszła

 

dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

 

emerytowany pracownik naukowy i dydaktyczny,

Pionierka  i najwyższej klasy ekspert w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych,

wspaniała Pedagog, bezgranicznie oddana studentom i młodym adeptom nauki,

wieloletni Kierownik Studium Języków Obcych UG,

współtwórczyni i Dyrektor Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych UG,

ceniony specjalista i ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej 
ds. oceny programów i podręczników do nauki języka niemieckiego
oraz ds. oceny środków dydaktycznych,

Wykładowca i Profesor na uniwersytecie w Saarbrücken,

Znana w Europie za Jej wkład w rozwój naukowej i praktycznej glottodydaktyki oraz zaangażowanie na rzecz partnerskich i przyjaznych stosunków polsko-niemieckich. 
Odznaczona Krzyżem Zasługi I Klasy orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec nadanym przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsäckera w 1993 roku,

Członek Zespołu ds. wielojęzyczności przy Centrum Języków Obcych Rady Europy w Grazu

Ekspert i tłumacz w stowarzyszeniu  Güntera Grassa w Gdańsku

Żegnamy niezwykłą Osobę – pełną temperamentu, życzliwości, zdolności organizacyjnych, dla której największą pasją był szlachetny motyw: służenia innym!

Cześć Jej pamięci

składa

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Ceremonia pożegnania odbędzie się 15 kwietnia 2022 r., Wielki Piątek, o godz. 13.00, w kaplicy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, a zamiast kwiatów – o przekazanie datku na rzecz wsparcia Ukrainy.

Prof. Halina Stasiak
Załączniki
Załącznik Rozmiar
Profesor Halina Stasiak - nota biograficzna 43.5 KB
zp