Horyzont 2020 - Uniwersytet Gdański partnerem w europejskim konsorcjum, realizującym ambitny projekt STORMYTUNE

Metrologia to dziedzina, w której poszukuje się najbardziej precyzyjnych i wydajnych metod wykonywania pomiarów. Dla przykładu, dokładniejsze pomiary czasu i położenia wiążą się np. ze skutecznością metod lokalizacji bazujących na GPS, podczas gdy lepsza rozdzielczość spektralna przekłada się na łatwość identyfikacji składu chemicznego substancji.

Metrologia kwantowa to z kolei obszar badań, w którym wykorzystuje się „sprzeczne z codzienną intuicją” zachowanie obiektów kwantowych do poprawy rozdzielczości pomiarów, w porównaniu do metod klasycznych. W dofinansowanym przez Komisję Europejską projekcie „Spectral-Temporal Metrology with Tailored Quantum Measurements” (STORMYTUNE) rozwinięte zostaną narzędzia metrologii kwantowej właściwe dla pomiarów czasu i częstotliwości.

Cele projektu to:

- Opracowanie ram teoretycznych, które pozwolą ściśle określić korzyści oraz zakres stosowalności dla „częstotliwościowo-czasowej” metrologii kwantowej, jednocześnie proponując optymalne rozwiązania praktyczne;

- Stworzenie działających prototypów, mających potencjalne zastosowanie m.in. w spektroskopii.

Do konsorcjum STORMYTUNE należą światowej klasy grupy badawcze z dziedziny optyki kwantowej oraz partner przemysłowy – światowy lider w dziedzinie laserów.

Projekt będzie realizowany w okresie 2020-2023.

Kierownikiem projektu po stronie Uczelni jest dr hab. Łukasz Rudnicki prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Biuro Promocji