nauka
Metrologia to dziedzina, w której poszukuje się najbardziej precyzyjnych i wydajnych metod wykonywania pomiarów. Dla przykładu, dokładniejsze pomiary czasu i położenia wiążą się np. ze skutecznością metod lokalizacji bazujących na GPS, podczas gdy lepsza rozdzielczość spektralna przekłada się na łatwość identyfikacji składu chemicznego substancji. Metrologia kwantowa to z kolei obszar badań, w którym wykorzystuje się „…