Wkrótce rekrutacja. Nowości UG dla tegorocznych kandydatów

Rekrutacja

Fot. Alan Stocki/UG

1. czerwca uruchomiona zostanie Internetowa Rekrutacja Kandydatów. Czasu na ostateczny wybór kierunku studiów zostało więc niewiele. W ofercie Uniwersytetu Gdańskiego, jak co roku, pojawiło się kilka nowości – zwłaszcza w kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2022/2023 to 89 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkołach doktorskich oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Od nowego roku akademickiego pojawi się kilka nowości.

- Zaplanowaliśmy poszerzenie oferty o kolejne studia w języku angielskim. Będą to dwie nowe specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia: Digital Chemistry na Wydziale Chemii oraz Logistics and Mobility na Wydziale Ekonomicznym mówi Beata Królczyk, kierownik Biura Rekrutacji UG. - Dodatkowo, osoby zainteresowane kierunkiem Gospodarka przestrzenna będą mogły w tym roku wybrać, czy wolą podjąć kształcenie na studiach licencjackich, czy inżynierskich. Dotychczas Uniwersytet Gdański posiadał w ofercie dwa kierunki, na których można uzyskać tytuł inżyniera: Biznes chemiczny oraz Hydrografia morska. Od tego roku studia inżynierskie będą dostępne również na kierunku Gospodarka przestrzenna.

Obecnie w ofercie UG dostępnych jest 11 kierunków w języku angielskim: na Wydziale Chemii – kierunek Chemia, specjalność Digital Chemistry – studia stacjonarne II stopnia, na Wydziale Ekonomicznym – kierunek Ekonomia, specjalność Logistics and Mobility – studia stacjonarne II stopnia. Dodatkowo Wydział Ekonomiczny proponuje osobom, chcącym studiować w języku angielskim kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business. Dla fanów kryminalnych zagadek na Wydziale Prawa i Administracji można wybrać kierunek Criminology and Criminal Justice – studia stacjonarne I stopnia, natomiast osoby zainteresowane szeroko pojętą komunikacją kulturową mogą wybrać na Wydziale Filologicznym kierunek Cultural Communication - studia stacjonarne I stopnia. Dla „umysłów ścisłych” Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki proponuje kierunek Quantum Information Technology – studia stacjonarne II stopnia. Kandydatom chcącym zdobyć wykształcenie na kierunkach obejmujących dziedzinę zarządzania oraz finansów UG proponuje kilka kierunków dostępnych na Wydziale Zarządzania: Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst – studia stacjonarne I stopnia; Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting – studia stacjonarne II stopnia, Zarządzanie; specjalność Management – studia stacjonarne II stopnia, Zarządzanie specjalność Business Informatics – studia stacjonarne II stopnia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do oferty UG wprowadzona została nowa forma studiowania na Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych, która umożliwia kandydatowi wybór własnej ścieżki kształcenia i ułatwia uzyskanie dyplomu z dwóch kierunków studiów.

Tegoroczna rekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 1 czerwca.

- Rekrutacja prowadzona będzie internetowo w systemie IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów), który zostanie uruchomiony 1 czerwca. Od tego dnia wszyscy będą mogli się zarejestrować – mówi Beata Królczyk. - Zapis na studia powiązany jest z koniecznością wpisania wyników, stanowiących kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych - dodaje.   

Podobnie jak w poprzednich latach na uczelni przygotowano blisko 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,5 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG