Jak wspierać osoby w spektrum autyzmu?

małe

Kiedyś mówiono o autyzmie, dziś o zaburzeniach ze spektrum autyzmu – na czym polega różnica? Jak wspierać osoby w spektrum w ich codziennym funkcjonowaniu? Co znaczy i jak wygląda życie z tą diagnozą? M.in. na te pytania postarają się odpowiedzieć pracownicy Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG podczas spotkania online.

Wraz z końcem kwietnia, miesiąca uznanego na świecie za czas przeznaczony na poszerzanie świadomości o autyzmie, Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na otwarte spotkanie online dotyczące wsparcia (w różnych obszarach) osób w spektrum autyzmu. 

Spotkanie będzie okazją do rozmów m.in. o: spektrum autyzmu w świetle klasyfikacji ICD-11, życiu z diagnozą i wsparciu oraz potrzebach studentek oraz studentów w spektrum autyzmu.

Spotkanie poprowadzi psycholożka Agata Ruźniak-Lubocka z ACWP UG. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w części wykładowej, a także w panelu dyskusyjnym. 

Spotkanie odbędzie się w środę, 27 kwietnia, w godz. 18:00-19:30

Link do spotkania na MS teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY1ZTRkM2UtZWNhYy00ODRlLWI0NTMtNWI3ODc2MDg0NzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22f4bc7446-6366-45b1-aa95-673b02affe2f%22%7d

 

 

 

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program spotkania 149.62 KB
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG