Ku pamięci prof. Jerzego Limona. Wystawa “Chodowiecki & Limon”

Zaproszenie

W marcu 2021 r. pożegnaliśmy prof. Jerzego Limona, twórcę i dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz profesora UG. Teraz w ramach obchodów 72. rocznicy jego urodzin powstał cykl wydarzeń kulturalnych “Jerzy Limon Inspiracja-Dialog-Polemika”. Pod koniec maja na naszej uczelni odbędą się trzy wydarzenia upamiętniające dorobek i pasje pierwszego Dyrektora GTS. 

24 maja, dokładnie w 72. rocznicę urodzin prof. Jerzego Limona, o 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy “Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon”, który będzie miał miejsce w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zobaczyć wspaniałą kolekcję rycin Daniela Chodowieckiego oraz wybrane prace inspirowane Szekspirem ze zbiorów prof. Jerzego Limona. Wystawę zorganizował Uniwersytet Gdański we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Partnerem przedsięwzięcia jest Pekao SA, który występuje w roli mecenasa sztuki m.in. propagując wiedzę o sztuce i promując polskich artystów na stronie Galerii Sztuki

Wystawa jest pierwszym z serii wydarzeń Uniwersytetu Gdańskiego poświęconym prof. Jerzemu Limonowi. Nasza uczelnia jest współtwórcą cyklu “Jerzy Limon Inspiracja-Dialog-Polemika”, w ramach którego odbędzie się wiele atrakcji poświęconych twórczości i zainteresowaniom profesora. - Zarówno Uniwersytet Gdański, jak i Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundacja Theatrum Gedanense wystąpili z różnymi inicjatywami, które z jednej strony mają upamiętnić Profesora Limona, z drugiej zaś przede wszystkim twórczo wykorzystać dziedzictwo, jakie nam zostawił - powiedział Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Ponieważ przyświecały nam wspólne cele i idea, postanowiliśmy połączyć siły i zorganizować wszystkie te przedsięwzięcia razem, pod jednym szyldem: „Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika”

 

Następnym wydarzeniem zorganizowanymi przez Uniwersytet Gdański jest nadanie sali teatralnej w budynku Neofilologii imienia prof. Jerzego Limona, które odbędzie się 26 maja. W ramach uroczystości Akademickie Centrum Kultury „Alternator" przygotowało spektakl wilLIaM ON my mind. Natomiast między 27 a 29 maja Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy zorganizuje cykl pokazów filmowych „Szekspir na ekranie”.

 

Zaproszenie
Bank Pekao
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG