Zagłosuj na projekt UG w plebiscycie Regiostars Awards 2020!

Do plebiscytu RegioStars Awards 2020 z całej Europy zgłosiła się rekordowa ilość 206 projektów. Konkurs co roku nagradza dobre praktyki w zakresie rozwoju regionalnego. Wyróżnia tym samym innowacyjne projekty finansowane przez UE, mogące stać się inspiracją dla pozostałych regionów i projektodawców.

Uniwersytet Gdański zgłosił w plebiscycie projekt Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”. Uczelnia otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 4,7 mln EUR, pozostała część stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Powstał projekt, będący odpowiedzią na potrzeby i analizy otoczenia biznesowego regionu pomorskiego oraz branży IT. Na terenie kampusu UG stanął jeden z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych w Polsce, wyposażony w inteligentne rozwiązania, także w zakresie ekologii, przystosowany do prowadzenia dydaktyki na miarę XXI wieku, z klastrem obliczeniowym o wysokich parametrach. Budynek służy studentom nowego kierunku – Informatyka o profilu praktycznym o specjalności Programista aplikacji internetowych.

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI IT:

Nowoczesny program tych studiów jest efektem doświadczeń pracowników Instytutu Informatyki oraz owocem wieloletniej, bezpośredniej współpracy i konsultacji z otoczeniem biznesowym branży IT, z którym Wydział utrzymuje bardzo dobre, merytoryczne kontakty. W efekcie studia łączą podstawy teoretyczne z nauką współczesnych języków programowania oraz najnowszych technologii i rozwiązań związanych z wytwarzaniem aplikacji internetowych. Część zajęć, już od pierwszego roku studiów, prowadzą doświadczeni specjaliści z trójmiejskich firm.

MOŻLIWOŚCI DYDAKTYCZNE NA MIARĘ XXI WIEKU:

Najistotniejszym działaniem, które umożliwiło utworzenie kierunku praktycznego i tym samym zwiększenie liczby przyjmowanych studentów była rozbudowa dotychczasowego budynku WMFiI. Nowa powierzchnia posłużyła m.in. do utworzenia nowoczesnych, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt laboratoriów, sal seminaryjnych, audytoriów, gabinetów dydaktyczno-naukowych.

JEDYNY TAKI KIERUNEK W REGIONIE:

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby pomorskich pracodawców. Mimo iż kierunek informatyka wykładany jest w 8 uczelniach regionu, to jedynie 3 szkoły niepubliczne oferują kształcenie o profilu praktycznym. Tym samym absolwenci muszą często dokształcać się po ukończeniu studiów. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, gdyż woj. pomorskie, stanowi prężny rynek dla branży IT. Mają tutaj siedziby duże firmy oraz liczne oddziały międzynarodowych korporacji.

ABSOLWENCI KIERUNKU:

Absolwenci nowego kierunku będą umieli zastosować różne modele baz danych: relacyjne, grafowe, dokumentowe. Poznają podstawy w dziedzinie algorytmów, struktur danych i złożoności obliczeniowej. Tym samym projekt przyniesie wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne, w postaci rozwoju rynku, spowodowanego pojawieniem się specjalistów, posiadających unikatowe kwalifikacje w zakresie programowania aplikacji internetowych, w tym także mobilnych. Dzięki realizacji projektu możliwy będzie dalszy, dynamiczny rozwój branży IT w Trójmieście i województwie pomorskim.]

 

Zgłoszony przez Uniwersytet Gdański projekt nazwany w skrócie „Institute of Informatics” znajduje się w kategorii "Inclusive growth - Skills & Education for a digital Europe".

Głosowanie trwa do 9 lipca 2020r. na stronie regiostarsawards.eu

Biuro Promocji