Dwoje profesorów z UG w Radzie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

House of Danzig Research Society - the main seat of the Museum of Archaeology in Gdańsk

Dom Towarzystwa Przyrodniczego – główna siedziba Muzeum Archeologii w Gdańsku

Prof. dr hab. Beata Możejko z Instytutu Historii oraz dr hab. Marcin Wąs, prof. UG z Instytutu Archeologii i Etnologii zostali przedstawicielami Uniwersytetu Gdańskiego w Radzie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Do 2026 roku historycy z UG będą brali udział w wypełnianiu celów określonych przez statut Muzeum. 

Podstawowymi zadaniami Rady Muzeum Archeologicznego w Gdańsku wynikającymi ze statutu instytucji jest m.in. gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnych i kulturalnych dziedzictwa ludzkości oraz informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów. Przedstawiciele naszego uniwersytetu będą także brali udział w ocenie działalności muzeum oraz opiniowaniu planu pracy instytucji na kolejny rok kalendarzowy.

Oprócz prof. Beaty Możejko i prof. Marcina Wąsa w skład Rady Muzeum Archeologicznego w Gdańsku weszli m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, prof. dr hab. Jerzy Piekalski z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Tadeusz Grabarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. 5 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał 11 osób do Rady Muzeum, a ostatniego - 12. członka powoła sama Rada. 

Nowej Radzie Muzeum życzymy owocnej współpracy.

Obecnie Muzeum oferuje zwiedzającym 7 wystaw. Na stałe można zobaczyć ekspozycje „Miasto pod miastem”, “Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, “Gdańsk w świecie Hanzy” , „Wyspa Spichrzów w Gdańsku”, “Najstarsze dzieje kępy dominikańskiej” oraz skansen “Grodzisko w Sopocie". Do 12 czerwca br. otwarta będzie wystawa czasowa „Wino w starożytnym Sudanie”.

prof. dr hab. Beata Możejko

prof. dr hab. Beata Możejko

dr hab. Marcin Wąs, prof. UG

dr hab. Marcin Wąs, prof. UG

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG