Prof. Beata Pastwa-Wojciechowska powołana do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Beata Pastwa-Wojciechowska z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii UG została powołana na członkinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023. 5 grudnia 2019 nominacje członkom PKA wręczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja na stronie MNiSW

Biuro Promocji UG