100 nowych profesorów Uniwersytetu Gdańskiego

Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę.

Na Uniwersytecie Gdańskim jest obecnie zatrudnionych ponad 1700 pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych oraz dydaktycznych: 892 osoby ze stopniem doktora, 452 osoby ze stopniem doktora habilitowanego oraz 158 osób z tytułem profesora (dane z maja 2020 r.) Tylko w ostatnim czasie, w okresie od października 2019 roku do czerwca 2020, stanowisko profesora UG uzyskało ponad 100 osób, a łącznie na tym stanowisku zatrudnionych jest 412 nauczycieli akademickich.

Nominacja na stanowisko profesora UG to znaczące wydarzenie w życiu Uczelni. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała pogratulował obecnym na uroczystości: 

Wyrażam swoje uznanie za podejmowany trud przekazywania wiedzy i umiejętności budowania kompetencji. Dziękuję za inspirowanie młodych ludzi i poszerzanie ich horyzontów myślowych, to piękna i odpowiedzialna misja. Niezwykle doceniam Państwa pracę i aktywność, która ma swoje źródło w głębokiej trosce o najwyższy poziom kształcenia i badań naukowych.

Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Uroczystość uhonorowania profesorów Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 25 czerwca 2020 r. w Sali Teatralnej budynku Neofilologii UG.

W czasie uroczystości goście mogli obejrzeć film, przygotowany z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego przez Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG. Całość zwieńczył koncert fortepianowy w wykonaniu Michała Ciesielskiego. Goście mogli wysłuchać trzech utworów artysty z płyty ‘Share Location’, skomponowanych dla wielkich miast – Gdańska – ‘Tricity Rush', Lwowa – ‘Ghosts of Lviv’ i Pekinu – ‘Guo Mao Flutter’.

 

Zdjęcia z uroczystości uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych UG, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora UG
Biuro Rzecznika Prasowego