„Research Potential Database” konkurs SEA-EU

Uniwersytet Gdański zaprasza naukowców do udziału w konkursie „Research Potential Database” SEA-EU, który ma zachęcić do podjęcia lub umocnienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy uczelniami partnerskimi SEA-EU przy wykorzystaniu informacji dostępnych w Bazie Potencjału Badawczego „Research Potential Database”.

Wnioskodawcami projektu mogą być osoby będące nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uniwersytecie Gdańskim jako podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych. Zgłoszone inicjatywy powinny angażować naukowca lub grupę badawczą z co najmniej jednej zagranicznej uczelni z konsorcjum SEA-EU.

Projektom spełniającym kryteria zostanie przyznany jednorazowy grant w wysokości 10 000 zł, który może być przeznaczony na realizację wyjazdów służbowych naukowców UG oraz wizyty współpracowników/członków grupy badawczej z jednostki uczelni partnerskiej SEA-EU.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku oraz listu intencyjnego, których wzór udostępniony jest na stronie internetowej https://sea-eu.ug.edu.pl/konkurs-research-potential-database-sea-eu/. Oba dokumenty należy wysłać w wersji elektronicznej do Biura SEA-EU pod adres sea-eu@ug.edu.pl do dnia 20 czerwca 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 lipca 2022 roku.

Więcej informacji dostępnych na stronie https://sea-eu.ug.edu.pl/konkurs-research-potential-database-sea-eu/

Biuro SEA-EU