sea-eu
Otwarta nauka to bardzo szeroka koncepcja, której nie trzeba ograniczać tylko do otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych.  W ramach projektu reSEArch-EU powstał program „Ambasadorów Otwartej Nauki”, dzięki któremu nauka wyjdzie ze swoim przekazem poza mury uczelni. W przedsięwzięcie zaangażowały się wszystkie uczelnie członkowskie SEA EU. Pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się na UG siedemnastego…
sea-eu
W dniach 27-29 września 2022 r. na Uniwersytet Gdański odwiedzili goście z uniwersytetów w Kilonii, Splicie i Breście w ramach Cultural Staff Week, organizowanego przez Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator". Celem trzydniowego spotkania była wymiana doświadczeń, stworzenie płaszczyzny współdziałania oraz prezentacja kulturalnej aktywności uczelni zrzeszonych w ramach SEA-EU…
sea-eu
W dniach 20-21 września 2022 roku w Breście odbył się kolejny szczyt uczelni European University of the Seas SEA-EU, w którym brali udział członkowie Governing Board i Executive Committee. W spotkaniach uczestniczyły także władze uczelni partnerskich, które dołączą do sojuszu w przyszłym roku: Uniwersytetu w Algarve (Portugalia), Uniwersytetu…
współpraca
W Splicie odbyła się konferencja “SEA-EU Service Learning Conference - Community-engaged University”. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy i studenci z uczelni partnerskich SEA-EU, którzy wymienili się doświadczeniami na temat metody uczenia poprzez zaangażowanie społeczne. Uniwersytet Gdański reprezentowali eksperci z Wydziału Nauk Społecznych: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski oraz dr Jarosław Jendza. Nie zabrakło także…
współpraca
W dniach 23-24 maja 2022 roku Uniwersytet Gdański miał przyjemność gościć członków komitetu Mobility konsorcjum SEA-EU. Zespół został przywitany przez Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – dr hab. Annę Marię Jurkowską-Zeidler prof. UG, a następnie rozpoczęła się dyskusja merytoryczna dotycząca wymiany dobrych praktyk administracyjnych i programowych. Debatowano także o kolejnej edycji projektu SEA-EU 2.0 oraz…
sea-eu
Sojusz "European University of the Seas" (SEA-EU) został oficjalnie powołany do życia w październiku 2019 r., jako część flagowej inicjatywy Komisji Europejskiej "Uniwersytet Europejski", w celu odnowienia wizji roli uniwersytetów jako kluczowych liderów i twórców kształtujących przyszłość Europy. Jako sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uniwersytetów z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Gdańska, Splitu i Malty, mamy…
sea-eu
Uniwersytet Gdański zaprasza naukowców do udziału w konkursie „Research Potential Database” SEA-EU, który ma zachęcić do podjęcia lub umocnienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy uczelniami partnerskimi SEA-EU przy wykorzystaniu informacji dostępnych w Bazie Potencjału Badawczego „Research Potential Database”. Wnioskodawcami projektu mogą być osoby będące nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w…
sea-eu
Podsumowanie dotychczasowych prac w ramach projektu SEA-EU DOC, plan na najbliższe miesiące oraz przygotowanie warsztatów dla doktorantów w zakresie podnoszenia kompetencji  i działania na rzecz upowszechniania efektów projektu, to główne punkty drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu SEA-EU DOC, które odbyło się na Uniwersytecie Maltańskim. Spotkanie odbyło się w dniach 1-3 marca 2022 roku. Udział w nim…
sea-eu
Wybierzmy się w podróż, w której odkryjemy, jaki wpływ na ludzkie zdrowie mają mikroorganizmy. Webinar będzie krótkim wprowadzeniem do „najsłynniejszych” patogenów odpowiedzialnych za choroby przenoszone przez żywność: bakterii (Campylobacter, E.coli, Salmonella…), wirusów (HAV, Norovirus) i pasożytów (Giardia, Entamoeba…). Dr Amandine Hauer przedstawi…