Szczyt SEA-EU w Breście. Podsumowanie

fot.

W dniach 20-21 września 2022 roku w Breście odbył się kolejny szczyt uczelni European University of the Seas SEA-EU, w którym brali udział członkowie Governing Board i Executive Committee. W spotkaniach uczestniczyły także władze uczelni partnerskich, które dołączą do sojuszu w przyszłym roku: Uniwersytetu w Algarve (Portugalia), Uniwersytetu Parthenope w Neapolu (Włochy) i Uniwersytetu Nord (Norwegia).

Uniwersytet w Kadyksie, jako lider projektu, przedstawił podsumowanie pierwszego etapu działań oraz plany dotyczące SEA-EU 2.0. Konsorcjum będzie nadal intensywnie rozwijało współpracę ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami czy instytucjami edukacyjnymi. Kontynuowane będą również badania i działalność gospodarcza związane z morzami i oceanami, a motywem przewodnim drugiej części projektu będą Cele Zrównoważonego Rozwoju.

W programie wydarzeń znalazła się także konferencja na temat współczesnych wyzwań europejskiej gospodarki morskiej w Oceanarium "Oceanopolis", wizyta w siedzibie władz miasta oraz wycieczka po Breście z przewodnikiem.

Uniwersytet Gdański reprezentowali Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG., Dyrektorka Biura Projektów Rozwojowych Ewa Weronis oraz studenci UG - Marta Kustosz i Maciej Małolepszy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Natalia Lubińska, Biuro Projektu SEA-EU