Rejs badawczy SEA EU - niedługo ruszamy!

Sojusz "European University of the Seas" (SEA-EU) został oficjalnie powołany do życia w październiku 2019 r., jako część flagowej inicjatywy Komisji Europejskiej "Uniwersytet Europejski", w celu odnowienia wizji roli uniwersytetów jako kluczowych liderów i twórców kształtujących przyszłość Europy. Jako sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uniwersytetów z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Gdańska, Splitu i Malty, mamy wspólną zintegrowaną, długoterminową strategię edukacyjną, zaangażowaną w wybitne kształcenie i badania. SEA-EU będzie angażować się we wspólne wysiłki na rzecz budowania zrównoważonej i odpornej na wykluczenie przyszłości dla ludzi i planety, ze szczególnym powołaniem do morza, które nas łączy.      

Więcej o SEA EU

Wspólny rejs badawczy SEA-EU Alliance 2022 został zainicjowany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotra Stepnowskiego, aby promować działania sojuszu i wzmocnić współpracę naukową instytucji partnerskich. Celem rejsu jest połączenie międzynarodowej wiedzy partnerów w celu zbadania ważnych kwestii środowiskowych w skali ogólnoeuropejskiej. Rejs odbędzie się na pokładzie statku badawczego r/v Oceanograf, którego właścicielem jest Uniwersytet Gdański. Statek oferuje wysokiej jakości sprzęt nawigacyjny i badawczy oraz nowoczesną przestrzeń laboratoryjną i magazynową do prowadzenia interdyscyplinarnych badań na morzu.

Spośród 17 indywidualnych propozycji badawczych, konsorcjum zaakceptowało trzy projekty które będą realizowane podczas rejsu z Gdańska do Kadyksu:

  • Akumulacja gazu w osadach powierzchniowych szelfu kontynentalnego w ujęciu interdyscyplinarnym
  • Jakość powietrza w europejskich obszarach przybrzeżnych
  • Wielkoskalowe badania porównawcze mikroplastików w europejskich wodach przybrzeżnych

Dla każdego projektu został powołany międzynarodowy zespół badawczy, w skład którego wchodzą naukowcy ze wszystkich partnerów SEA-EU, w celu opracowania wspólnych i efektywnych kosztowo programów badawczych. Zespoły składają się z uznanych i doświadczonych naukowców, jak również początkujących badaczy o uzupełniających się kompetencjach i wiedzy, co zapewnia osiągnięcie celów naukowych. Projekty obejmują prace na morzu (pobieranie próbek i pomiary in-situ) oraz analizy po rejsie pobranych próbek i przetwarzanie zarejestrowanych danych.

 

 

mapa rejsu

Projekt: Alan Stocki/ZP

ZP