Nad czym pracują studenci? Konferencja Biotechnology Students’ Conference

Po dwóch latach przerwy wraca konferencja Biotechnology Students’ Conference. Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologi UG i GUMed usłyszymy czym zajmowali się młodzi biotechnolodzy w ramach swoich prac magisterskich.

Jest to dwunasta edycja wydarzenia. W tym roku gościnne prelekcje wygłoszą dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG i prof. dr hab. Ewa Łojkowska. Młodzi badacze mogą zgłaszać swoje prezentacje oparte o wyniki prac magisterskich na stronie konferencji

Studenci są nie tylko uczestnikami wydarzenia, ale także jego współorganizatorami wraz z władzami wydziału. W tym roku jednostki uniwersyteckie  i firmy prywatne przygotowały cztery wyróżnienia dla najlepszych badań. Nagroda im. prof. Anny J. Podhajskiej zostanie przyznana przez Dziekan MWB UG GUMed dr hab. Ewelinę Król, prof. UG za najlepszą prezentację wygłoszoną podczas konferencji. Przedstawiciele firmy Blirt wybiorą własnego laureata, a mikroskop przenośny powędruje do prelegenta wybranego przez firmę KAWA.SKA. Nagrodę w postaci rocznego stażu oferuje POLPHARMA BIOLOGICS. 

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w dniach 9.06 - 10.06.br. w auli 042 Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Konferencję będzie można także śledzić w formie online na stronie organizatora.

Informacje o gościach wydarzenia:

 

Dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG

Dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG jest Kierownikiem Zakładu Biologii Strukturalnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Jego grupa realizuje projekty dotyczące replikacji i naprawy DNA u ludzi, bakterii i wirusów finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant), Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowe Centrum Nauki (NCN), European Molecular Biology Organization (EMBO) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin, laureatka  Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, w latach 2005 -2012 Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Jej specjalnością są: biotechnologia roślin, fitopatologia molekularna i biochemia roślin.

oprac. MJ/ZP