Publikowanie w czasopismach naukowych - rekomendacja Kolegium Rektorsko – Dziekańskiego

W związku z postępującą komercjalizacją rynku czasopism naukowych Kolegium Rektorsko – Dziekańskie przyjęło rekomendację w sprawie publikowania przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w czasopismach naukowych.

Władze uczelni rekomendują, aby przy wyborze czasopisma kierować się przede wszystkim jego prestiżem w danym środowisku naukowym. Zalecają też uważne sprawdzanie czasopism między innymi pod kątem ich obecności w uznanych międzynarodowych bazach bibliograficznych.

- Obserwujemy postępującą komercjalizację rynku czasopism naukowych. Niektóre z nich przyjmują praktyki, które przedkładają zysk nad rzetelność naukową. Nie chcemy by naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego wspierali te działania – mówi prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych. - Rekomendacje zawierają wskazówki dla autorów prac  naukowych i dysponentów środków finansowych. Mówią o tym, czym kierować się przy wyborze czasopisma i jakich niebezpieczeństw być świadomym.

Jak informują autorzy rekomendacji podjęto również decyzję, że w ramach Programu Publikacyjnego UG nie będą premiowane publikacje w czasopismach, których jedynym modelem publikacyjnym jest oferowanie odpłatnego otwartego dostępu. Wyjątkiem będą najbardziej prestiżowe czasopisma znajdujące się w ścisłej czołówce w danej dyscyplinie (np. sklasyfikowane w pierwszym decylu czasopism wg. parametru SJR w danej dyscyplinie lub cieszące się ugruntowaną renomą w środowisku naukowym).

Pełna rekomendacja w załączniku

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Rekomendacja 185.4 KB
oprac.MNG/ZP