Zasady funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego do 30 września 2020

Napis UG na Budynku WNS.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała opublikował komunikat dotyczący funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego do 30 września 2020 roku:

Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Terminy dotyczące funkcjonowania Uczelni określone w pkt 2. komunikatu z dnia 15 maja br. zostają przedłużone w następujący sposób:

Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Ich zniesienie nie będzie możliwe przed:

  • 30 września 2020 roku dla wydarzeń o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez UG oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie UG;
  • 30 września 2020 roku dla służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UG;
  • 30 września 2020 dla przyjazdów gości zagranicznych na UG.

Kwaterowanie w domach studenckich podczas przerwy wakacyjnej odbywa się zgodnie z zarządzeniem nr 5/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Biuro Rzecznika Prasowego