Uniwersytet Gdański w dziedzinowym Rankingu Szanghajskim 2020

Uniwersytet Gdański po raz kolejny znalazł się w Rankingu Szanghajskim, czyli zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie. Uczelnia jest notowana w tegorocznym rankingu Global Ranking of Academic Subjects na pozycji 401-500 wśród najlepszych uczelni na świecie w dyscyplinie Ekologia.

Obecność Uniwersytetu Gdańskiego w tym zestawieniu potwierdza znaczący wkład prowadzonych na Uczelni badań naukowych w rozwiązywanie problemów związanych z ochroną klimatu, ekosystemów i środowiska.

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników. Wpływ na pozycję danej uczelni ma wydajność i jakość badań mierzona liczbą publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na prestiżowych konferencjach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie oraz najwyższe uznanie akademickie. 

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest przez Ranking Szanghajski (ARWU -Academic Ranking of World Universities) od 2009 roku. Jest to zestawienie uczelni z całego świata ocenianych pod względem  dyscyplin naukowych. ARWU to jeden z najbardziej znaczących rankingów szkół wyższych na świecie (obok QS World University Rankings oraz Times Higher Education World University Rankings).

Pełna lista rankingowa GRAS

ARGO logo
Biuro Rzecznika Prasowego